DELA

Åland deltar i Nordiska rådets toppmöte

Den 30 oktober till 1 november pågår Nordiska rådets årliga session. Nya Åland finns på plats i Stortinget i Oslo för att under tre dagar följa de åländska delegaterna. Bland dem finns veteranen Ragnar Erlandsson (c) som fått ett unikt erbjudande.
Nordiska rådet har valt en fråga i tiden, klimatfrågan, som tema för toppmötet. På plats finns hundratals parlamentariker och regeringsmedlemmar från alla de nordiska länderna. Åland sänder en delegation på ett tjugotal personer.
De självstyrande områdenas status i det nordiska samarbetet är en punkt på dagordningen. EU:s maritima politik en annan.
Ragnar Erlandsson deltar för sista gången i mötet. Han är en veteran i de här sammanhangen och har varit med både i Nordiska rådet och i Nordiska ministerrådet.
– Jag blev medlem i landskapsstyrelsen 1976 och samarbetsminister 1991, berättar han.
På torsdag går hans mandat i lagtinget ut och därmed också i Nordiska rådet. Ändå kan han stanna kvar när de övriga åker hem. Orsaken är att han fått en specialerbjudan som gäst med rätt till taltur, vilket torde inträffa för första gången i NR:s historia.
– Jag representerar utan äkta mandat, säger han.
Även om Erlandsson varit med så länge tycker han inte att det känns trist att sluta.
– Det blir som att börja ett nytt skede i livet. Jag har varit med så mycket, nu är det andras tur.


Många platsar
Trots att både han och Lasse Wiklöf (s) – som arbetat för att förbättra Ålands röst och möjligheter att påverka i Nordiska rådet och ministerrådet – slutar, känner Ragnar Erlandsson att han tryggt kan lämna den nordiska skutan.
– Det finns många i lagtinget som platsar här. Folk som kommer hit kommer snabbt in i spelet.
Sessionen är en viktig plattform som Åland utnyttjar väl, menar han. Här är Åland på samma nivå som sina större grannar.
– Tillsammans med de självstyrande områdena tror jag att vi utnyttjar det maximalt.