DELA

Åland bör få ny självstyrelselag

Idag lämnade den så kallade Alec Aalto-kommittén över sitt betänkande om den åländska självstyrelsen till justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Aalto-kommittén, den grupp som tillsatts av Finlands regering för att bedöma det åländska självstyrelsesystemet ur rikets synvinkel, har avlagt rapport.
Som grund har kommittén haft de frågor och förslag som lades fram år 2010 av lagtingets parlamentariska kommitté som leddes av Gunnar Jansson. Det viktigaste förslaget från Janssonkommittén var att skapa en ramlag som skulle ge ålänningarna själva rätt att besluta om och när man tar över lagstiftningsmakt från riket.
Aalto-kommittén ställer sig tveksam till ramlagslösningen. Enligt kommittén skulle det bli svårigheter att få en klar bild av hur lagstiftningsmakten är fördelad och leda till fler tolkningsproblem.
Aalto-kommittén konstaterar att självstyrelsen i huvudsak har fungerat bra men att det har funnits enskilda frågor där lagstiftningen har varit svår att tolka och tillämpa. Kommittén bedömer att en grundlig revidering behövs så att lagen blir modernare och mer flexibel.
Janssonkommitténs förslog också att Åland borde ha mer beskattningsmakt. Aalto-kommittén ställer sig tveksam till att föra över beskattningsrätt till Åland främst med hänvisning till risken för osund skattekonkurrens.. Dock avskriver man inte tanken helt. Ett konkret förslag är att skatter som uppbärs på Åland stannar kvar i landskapet och gå direkt in i den åländska budgeten.
Lantrådet Camilla Gunell (S) och vicetalman Roger Jansson (M) närvarade vid överlämningen i Helsingfors.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

Alfons Röblom
alfons.roblom@nyan.ax