DELA

Åland åter med i vindkraftsdiskussionen

Landskapsregeringens möte med näringsminister Mauri Pekkarinen (C) om åländskt vindkraftsstöd blev en framgång.

I dag på morgonen träffade lantrådet Viveka Eriksson(Lib), finansminister Mats Perämaa(Lib), näringsminister Torbjörn Eliasson (C) och förvaltningschef Arne Selander minister Pekkarinen och Ålandsminister Astrid Thors (SFP) samt deras tjänstemän på näringsministeriet i Helsingfors. Diskussionen handlade om det nationella systemet för stödet till förnybar energi och hur man kan lösa de oklarheter som uppstått mellan Åland och riket i denna fråga.

Nu ska man hålla samråd, som landskapsregeringen efterfrågat och som även stadgas i självstyrelselagen, mellan regeringarna för att utarbeta en gemensam nationell handlingsplan där Åland ingår som en del. Även Ålands del av klimatmålen ska tas upp.
– Minister Pekkarinen lovade att med beaktande av behörighetsfördelningen, ett system utarbetas där man anger hur staten stöder produktion av förnyelsebar energi på Åland, till den del den överstiger landskapets mål, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Senare i dag träffar den åländska delegationen bland annat statsminister Mari Kiviniemi(C). (ns)