DELA

Åland är ett bra varumärke

Finland har vunnit mycket på det självstyrda Åland, tyckte utrikesministeriets högsta tjänsteman Pertti Torstila efter ett möte med landskapsregeringen.
Pertti Torstila, statssekreterare på utrikesministeriet, var tidigare Finlands sverigeambassadör. Han talar förstås bra svenska och det visar sig att han har åländska rötter. Hans far växte upp här.
Som tjänsteman kan Torstila inte alltid ge raka besked utan han hänvisar flera gånger till sin chef, utrikesminister Alexander Stubb (SP), som också besökte Åland häromveckan.
Det gäller till exempel frågan om den åländska flaggan ständigt skall vaja vid sidan av Finlands flagga på landets EU-representation i Bryssel. Vice lantrådet Britt Lundberg (C) påminde om nyttan av att kunna visa att det finns ett självstyrt område i Finland.
– Finland har vunnit mycket på Åland och har ett stort intresse av att gå hand i hand ute i världen, sade Torstila diplomatiskt.
Alexander Stubb har talat om fördelarna med Åland som ”brand”. Torstila håller med honom men föredrar det svenska ordet ”varumärke”.
Han uppmuntrar ålänningar som vill söka sig till jobb inom landets EU-representation.
– Sekretariatet i Bryssel behöver alltid bra folk.


Protokollfrågor
Fredagens möte handlade också om protokollfrågor – alltså när och hur landskapet skall samarbeta med Finlands ambassader vid representation utomlands.
Torstila understryker att det inte har varit några problem, och att ambassaderna finns till för att hjälpa ålänningar precis som andra finländare.
Men det kan vara bra om landskapet informerar ambassadspersonal inför utlandsbesök. Det är internationell kutym att ambassadspersonal är med på ett hörn när politiker på hög nivå möts.
Gränsdragningen mellan Åland och övriga Finland kom också på tal. En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag för hur det självstyrda områdets gränser och det demilitariserade områdets gränser skall sammanfogas. Nu väntare det praktiska arbetet, men för det finns ingen tidtabell.


Värdefull markering
Lantrådet och statssekreteraren konstaterar också att det var värdefullt att det formellt noterades i EU-kommittén Coreper att landskapet bifallit Lissbonfördraget. I Coreper sitter medlemsländernas EU-ambassadörer. Skrivelsen blev en påminnelse om att Ålandskonventionen från 1921 som garanterar landskapets demilitarisering fortfarande är i kraft.
Torstila valde att stanna kvar på Åland några dagar efter fredagens möte med landskapsregeringens representanter. Han skulle hälsa på släkt och besöka skördefesten.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax