DELA

Åland allt mer internationellt

Många som är födda utanför Norden hittade 2008 till Åland och bidrog med det till en rekordartad befolkningstillväxt. Antalet vigslar ökade och språkstrukturen i Mariehamn förändrades.
Det och mycket mera kan man läsa i Åsub:s statistikrapport.
Åland växte 2008 och allt tyder, enligt de preliminära siffrorna för 2009, att det är en trend som håller i sig.
Åland fick nästan 1.250 nya invånare i fjol. Det framgår ur Åsub:s rapport om befolkningens struktur och förändringar.
Drygt 950 personer flyttade till Åland från sammanlagt 37 olika länder. De flesta, eller 422 personer, kom från Sverige, 350 från Finland, 24 från Rumänien och 18 från såväl Thailand som Turkiet.
– Totalt flyttade det in 160 personer från utomnordiska länder, vilket är den största siffran hittills, konstaterar Åsub.

Utanför Norden
Internationaliseringen sätter sina spår i den åländska statistiken och det i alla kommuner. Nästan 1.200 ålänningar eller 4,4 procent av befolkningen, är nu födda utanför Norden.
Samtidigt minskar den andel människor som är både födda och bosatta i sin hemkommun. I till exempel Jomala, Lemland och Mariehamn är bara en tredjedel av befolkningen född i den egna kommunen.
– Det kan också noteras att de som hade ett annat språk än svenska eller finska nu för första gången blev flera än de finskspråkiga i Mariehamn.

Flera språk
– De svenskspråkiga ökade med över 100 under året, medan personer med andra språk blev nästan 200 flera. Av dessa språk var det rumänska som ökade mest med nästan 30 personer och därefter kom kurdiska, lettiska, thai och finska med en ökning på omkring 20 personer vardera, skriver Åsub.
– De förändrade flyttningsmönstren avspeglas i de inflyttades åldersstruktur. Av invånarna som var födda i Sverige och utanför Norden var tre fjärdedelar under 50 år men av dem som var födda i Finland var majoriteten över 50 år.

Färre skilsmässor
300 barn föddes 2008 på Åland och lika stor blir också den totala befolkningstillväxten om man räknar bort de som dog och de som flyttade från landskapet.
– Folkökningen var 1,1 procent på Åland, 0,8 procent i Sverige och 0,5 procent i Finland, skriver Åsub.
– Också antalet vigslar fick en toppnotering. De 139 nya äktenskapen var den högsta siffran sedan 1970. Samtidigt minskade skilsmässorna och blev 44 stycken.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax