DELA

Akuten har bett om ursäkt

Akutchefen Petter Westerberg har bett Bengt Brunström om ursäkt. Nu vill han att akutens läkare ska bli bättre på att bemöta patienter.
Bengt Brunström kontaktade patientombudsmannen Marina Karlsson när han skrevs ut från sjukhuset. Hon i sin tur har kontaktat t.f klinikchef på akutenheten Petter Westerberg. Nu har Westerberg träffat Bengt och diskuterat händelsen med honom. Han har skrivit ett läkarutlåtande som Nya Åland har tagit del av med tillåtelse av Brunström.
Westerberg konstaterar att det huvudsakliga problemet ligger på kommunikations-och bemötandeplanet. Men med tanke på Bengts tillstånd tycker han att han borde ha stannat på sjukhuset för observation. Westerberg konstaterar att det faktum att Bengt är ensamboende borde ha varit en anledning att ta in honom.
Westerberg har bett om ursäkt å akutens vägnar och diskuterat händelsen med de läkare som varit involverade. Han skriver vidare att man ska diskutera bemötande och kommunikationsfrågor internt på avdelningen. Han vill även tillsammans med avdelningssköterskan Marika Karlsson utreda möjligheten att ta in en extern föreläsare för att undervisa personalen i dessa frågor.
– Rent generellt kan jag säga att vi inte har resurser att ta emot alla som söker sig till akuten, patienter som är vid god vigör och har lindrigare, icke skyndsamma problem hänvisas till hälsocentralen. Huruvida man behöver tas in på bäddavdelning avgörs i första hand av sjukdomens art, i andra hand av social situation, patientens önskemål och platssituationen på sjukhuset, säger Westerberg.

Ansträngt läge
Chefläkaren Kai Fagerström är positiv till att akuten vidtar åtgärder inom kommunicering.
– Jag litar på att de gör som de ska, bara om det går på tok rycker jag in, säger han.
Akuten har länge haft ett ansträngt läge med svårigheter att få tillräckligt med personal. Nu söker man en ordinarie läkartjänst.
– Vi har inga sökande än så länge, säger Fagerström.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax