DELA

Aktiespararnas maning till ÅAB:s två maktpoler

Det är olyckligt att det finns två starka motpoler som inte kommer överens i Ålandsbanken, anser Ålands aktiespararförening.
– Vi har uppmanat de olika grupperna att komma överens, berättar ordförande Folke Sjölund.
I majbrevet till medlemmarna tas vårens händelser i Ålandsbanken upp. Folke Sjölund utvecklar resonemanget.
– Det är allmänt känt att det finns två kretsar, dels den kring Anders Wiklöf och dels den kring försäkringsbolagen Ömsen och Alandia. Dessutom finns Trygve Eriksson med som större ägare som kanske lierar sig mera med försäkringsbolagen. Uppdelningen har funnits länge, också innan Anders Wiklöf blev storägare i banken, säger han.
Att det finns två maktpoler blev mer än tydligt under förberedelserna inför årets bolagsstämma. Båda poler hade varsitt förslag till ändring av bolagsordningen och ingetdera gick igenom.
– Det här har å andra sidan inte synts i styrelsearbetet som har löpt på bra i banken. Men småägarna som inte har insyn i hur styrelsen jobbar blir osäkra på vem som styr banken och vilka intressen som dominerar. Osäkerheten leder till att småsparare som kanske är intresserade av att köpa aktier i banken blir onödigt försiktiga.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre