DELA

Aktiesparare vill ha bättre information

En bra affär som leder till en starkare och tydligare bolagskonstruktion. Men styrelsen för Eckerökoncernen bör bli mer professionell och informationen från bolaget bättre.
Det säger Folke Sjölund, ordförande för Ålands aktiesparare, om Eckerökoncernens planer på att överta Birka Line.
Folke Sjölund, ordförande för aktiespararna på Åland och aktieägare i både Eckerökoncernen och Birka Line, tror att Eckerökoncernen lyckas i sitt uppsåt – att köpa samtliga aktier i Birka Line.
– Ja, det tror jag. Man kommer knappast upp i 100 procent av aktierna men över gränsen på 90 procent. De flesta är nog redo att sälja för att det i sig är en sund affär och för pengarna man får vid försäljningen köper man aktier i Eckerös emission, säger han.


Justera priset
Däremot kan det hända att Eckerökoncernen tvingas justera sitt bud på aktierna – 16 euro för A-aktierna och 14,50 euro för B-aktierna. I går steg kursen på Birka-aktierna ”remarkabelt”.
– Det uppstod ett intresse för Birkaaktien och det kan tyda på att marknaden anser att värdet på Birkakoncernen är högre än budet från Eckerö. Det gäller att följa med utvecklingen på börsen, det kan också hända att det var en tillfällig topp. Men om den höga kursen håller i sig kan det leda till att budet från Eckerö måste justeras, det blir helt enkelt dyrare att ta över Birka, säger Folke Sjölund.


Renodlar
Folke Sjölund ser samgåendet mellan rederierna som en bra lösning.
– Dagens ägoförhållanden är besvärliga och har lett till att ett fåtal större ägare i Eckerökoncernen har haft ett oproportionellt stort inflytande i Birka Line. Om bolagen slås ihop renodlar man strukturen. Det blir tydligare och man vet vem som bestämmer. Dessutom finns det säkert rationaliseringsvinster att göra även om de inte skall överdrivas, till exempel inom inköps- och ekonomiavdelningarna.
Man kan med andra ord ”lätta lite på toppadministrationen” där man har välavlönade personer. Sjölund tror också att rederierna kan använda sin personal mer flexibelt om de går ihop.


Stor lånebörda
Med dagens upplägg för övertagandet betalar Eckerö cirka 77 miljoner euro för aktierna och räknar med att få mellan 15 och 20 miljoner i en emission riktad till tidigare Birka-ägare. Affären skall till stor del finansieras med lån men det oroar inte Folke Sjölund.
– Det är klart att det handlar om stora summor om man lånar 50-60 miljoner euro men jag antar att man har gjort kalkyler som visar att det finns en intjäningsförmåga i bolaget som gör att man klarar lånekostnaderna.
Däremot finns det annat som oroar honom i den planerade affären – bland annat Eckerökoncernens besked att Birka Line dras bort från börsen om affären förverkligas.
– Min spontana reaktion är att det nya bolaget borde börsnoteras, annars är ett minimikrav att bolaget följer Corporate Governance regelverk.


God insyn
I dag följer Birka Line CG-reglerna medan Eckerökoncernen gör det endast i tillämpliga delar.
– Birka är skyldig att lämna rapporter om sitt resultat varje kvartal medan Eckerö endast har en årsrapport. Informationen från Eckerö till sina ägare är med andra mycket sämre och om bolagen går ihop borde Eckerökoncernen höja sig till Birkas informationsnivå. I all synnerhet som det nya bolaget blir väldigt stort med åländska mått mätt. Då måste marknaden vara informerad om utvecklingen, insynen får inte försämras, säger Sjölund.
Enligt Sjölund har Eckerökoncernen tidigare hänvisat till att man inte har tillräckliga resurser för att göra kvartalsrapporter.
– Men Birka har hela den apparaten redan och den kan utnyttjas i det nya bolaget, säger Sjölund.
Han anser också att styrelsen för Eckerökoncernen bör breddas och bli mer professionell – i dag ligger tonvikten på starka ägare.
– Det är inte ägandet som sådant som skall ge en plats i styrelsen utan personens kompetens och enligt CG-reglerna skall en del av styrelsen bestå av fristående personer. Bolag som Ålandsbanken och Viking Line har gått i den här riktningen och det har varit bra för dem.

HELENA FORSGÅRD