DELA

Aktiesparare mobiliserar inför Eckerös stämma

Föreningen Ålands aktiesparare går nu ut på bred front och samlar fullmakter av så många aktieägare som möjligt i Rederi ab Eckerö inför stämman den 14 juni.
– Vi ska publicera fullmaktsblanketten i annonsform, berättar ordförande Folke Sjölund.
Rederi ab Eckerö har cirka 9.000 aktieägare, många av dem små. Vanligtvis får småägare sällan sin röst hörd på bolagsstämman, men det vill föreningen nu ändra på.
– Vi vill att så många som möjligt kommer på stämman eller att de i annat fall ger mig som föreningens ordförande fullmakt att företräda dem. aktieägare kan också samla fullmakter på egen hand, säger Folke Sjölund.
Man behöver inte vara medlem i föreningen för att ge fullmakt.
I annonsen som kallar till stämman sägs att ”aktieägare som företräder 30,9 procent av de röster med vilka rösträtt kan utnyttjas på stämman” föreslår återval av nuvarande styrelseledamöter.
Det betyder att den nästan 20-procentiga aktiepost som Birka Line äger i Eckerö inte kan utnyttjas i rösthänseende. Det är de aktierna som Eckerö nu vill ha stämmans ja till att äga. Då kan rösterna åter komma till godo på kommande stämmor, nu för Eckerö.


Sanningens minut
I går kväll skickade Sjölund ut ett medlemsbrev till aktiespararna.
”Det drar ihop sig till sanningens minut när det gäller Birka-Eckerö-affären.” inleder han.
Vidare ur brevet:
”Men vi har fortfarande samma åsikt som tidigare, att affären borde ha genomförts på ett helt annat sätt. En fusion med ett rent aktiebyte hade varit mycket förmånligare för alla mindre aktieägare, det hade varit ett rättvist sätt att fördela inflytandet i det nya bolaget, och det hade också kunnat genomföras utan några skatteeffekter för ägarna.
Hanteringen av hela affären, särskilt de RAB Eckerö närstående styrelsemedlemmarnas insatser, väcker en lång rad allvarliga frågor. Några exempel: har jävsfrågorna skötts korrekt? Har insiderreglerna iakttagits på ett riktigt sätt? Har resultatet av budgivningen med en knapp marginal över 50% av rösterna uppkommit på ett riktigt sätt?
Har det förekommit påtryckningar på enskilda aktieägare i Birka, och har det förekommit affärer som kan kopplas till budgivarna?”


”Är detta rättvisa?”
Kallelsen väcker också en hel del frågor och invändningar, skriver Sjölund och radar upp tre punkter.
”1) På Eckerös stämma kan inte Birkas 20% utnyttjas. Av de återstående 80% har 30,9% ställt sig bakom återval av styrelsen. Övriga 69% av rösterna tar man inte hänsyn till. I praktiken betyder det att 30,9% skall bestämma allt, medan kanske 98% av aktieägarna som står för 69% av stämmorösterna skall tiga och samtycka! Är detta rättvisa?
Vi har erfarit att de flesta av våra 400 medlemmar, och även andra aktieägare, personal och kunder i Eckerö inte är nöjda med det sätt på vilket RAB Eckerös styrelse har agerat under senare tid.
Den nya styrelsen bör därför få en sammansättning som har ett brett förtroende bland aktieägarna.
2) Återköpet av RAB Eckerös aktier från Birka betyder i praktiken att det enbart sker en penningöverföring från Eckerös fria egna kapital till Birka. Dessa pengar är ju alla aktieägares i RAB Eckerös pengar. Det vettigaste för båda bolag hade varit att sälja ut Birkas Eckeröaktier externt därför att det hade givit 18 milj. € i färska pengar till Birka och således inte belastat Eckerös aktieägare.
3) Villkoren för Eckerös emission är alltför luddiga. Priset 42 € för Eckeröaktien är högt. Normalt ges i börsbolag (t.ex. i Sponda 2007) en rabatt om ca 35% på kursen vid emission riktad till aktieägarna.
Vi kräver att emissionsvillkoren fastslås och meddelas på förhand så att alla vet vilka som får teckningsrätt. Samtidigt skall anges hur många aktier i respektive Birka och Eckerö som berättigar till att teckna en aktie.
Styrelsens begäran om en fullmakt in blanco för emissionen är orimlig.”

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax