DELA

Aktiebelöning till ÅAB-chefer

Ålandsbanken överlåter egna aktier till nyckelpersoner inom banken för att fullfölja belöningsprogrammet.
Överlåtelsen gäller 3 275 B-aktier.
För åren 2013 och 2014 har banken inrättat ett resultatbaserat ersättningssystem som beskrivs på bankens hemsida. Vd och den operativa ledningen ingår i det resultatbaserade ersättningssystemet. Styrelsen har dessutom inrättat separata resultatbaserade ersättningssystem för personalen inom affärsområdena.
Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt tolv månadslöner per verksamhetsår.
Enligt tidigare rekommendationer från Finansinspektionen ska den rörliga lönen betalas i form av bolagets egna aktier. Syftet med upplägget är att ingen nyckelperson ska kunna driva bolagets resultat i höjden, plocka ut bonusen och gå vidare til ett nytt bolag där proceduren upprepas.
Efter aktieöverlåtelsen som skedde i tisdags har Ålandsbanken drygt 21 000 B-aktier kvar i sin ägo. (ao)