DELA

Åklagaren yrkar på långt fängelsestraff

Ovillkorligt fängelsestraff på två år och nio-tio månader. Det är straffet åklagaren Roger Eriksson yrkar på för den 22-åriga man som åtalats för bland annat tre fall av grov skadegörelse genom anlagda bränder under ett dygn i juni.
Mannen omhäktades i går i väntan på domslutet om två veckor.
I straffyrkandet ingår det villkorliga fängelsestraff mannen dömdes till i slutet av förra året och som träder i kraft om mannen döms även nu.
Åklagaren yrkar också på straffskärpning för de brott mannen åtalats för under den villkorliga prövningstiden eftersom hans beteende enligt Eriksson visar att han inte tagit lärdom av tidigare domar och inte verkar ha för avsikt att sluta med sina brottsliga gärningar. Förutom de anlagda bränderna handlar det om stölder och fångrymning.
22-åringens förkastar genom sin försvarare Trond Hornseth straffyrkandet och hänvisar till brist på tillräckliga bevis. Mannen har i förundersökningen och under rättegången hållit fast vid berättelsen att en kompis anlade bränderna den 25 och 26 juni i år.
Hornseth kräver att åtalet förkastas och hänvisar till en dom i Åbo Hovrätt där en person friades för att polisen inte gjort tillräckligt för att ställa utom allt rimligt tvivel att personen gjort brottet.
Mannen omhäktades i avvaktan på dom som förväntas avges den 27 september.
Tingsdomare Irina Wikström gick på åklagarens linje att det föreligger risk för rymning och fortsatt brottslig verksamhet om 22-åringen försätts på fri fot.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist