DELA

Åklagaren vill att HD prövar misshandelsdom

Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd går troligen vidare till Högsta domstolen för att få Åbo hovrätts dom i fallet med den misshandlade kvinnan prövad.
– Den följer inte lagen, säger han.
Åklagaren är nöjd med att hovrätten skärpte straffrubriceringen till grov misshandel men är kritisk till att fängelsestraffet inte förlängdes.
– Minimistraffet för grov misshandel är ett års ovillkorligt fängelse. Hur kan hovrätten då döma mannen till bara åtta månaders fängelsestraff?

”Olagligt”
Hovrätten har enligt åklagaren gjort en olaglig tillämpning av den straffjämkningsparagraf man hänvisat till när båda de misshandelsmål som mannen åtalades för 2008 handlades skilt i stället för på en och samma gång.
– I strafflagen står det uttryckligen att sådana hänsyn kan tas när det handlar om tidigare ovillkorliga fängelsedomar. Nu har hovrätten gett strafflindring för en tidigare villkorlig dom, utan att det står någonstans i lagen att man får göra det, säger Jens-Erik Budd.
Hans bedömning är att om mannen hade dömts samtidigt för två fall av grov misshandel så borde minimistraffet i praktiken ha blivit två års ovillkorligt fängelse.
– Nu blev det i stället en villkorlig dom omvandlad till samhällstjänst, och det tycker tydligen hovrätten är bra.

Går till HD
Tänker du gå vidare till Högsta domstolen?
– Det måste jag nog göra. Det är konstigt att domstolen måste hitta på krångliga motiveringar för att hålla en person utanför fängelset.
Budd är allmänt kritisk till det som han ser som en trend i dag.
– Det tycks vara så att det helst inte ska dömas ut fler ovillkorliga fängelsestraff i det här landet.
Varför det? Är fängelserna fulla?
– Det finns en klar misstanke om ekonomiska skäl. Det kostar att ha folk i fängelse.

Nya verktyg
På senare tid har justitieministeriet via riksåklagarämbetet gett åklagarna nya verktyg som, om de används, leder till att antalet åtal och rättegångar minskar. Exempel på det är medling och begränsning av förundersökning.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax