DELA

Åklagaren tog bokföringen mitt under Rockoff

Mitt under Rockoff 2007 beslagtogs företagaren Dennis Janssons bokföring.
Det avslöjar han efter att Åbo hovrätt friat honom för det miljöbrott han fälldes för i tingsrätten.
När Dennis Jansson i januari i år fälldes i tingsrätten för brott mot lagen om miljötillstånd skulle han, förutom dagsböter, betala en summa som motsvarade vinsten han gjort på konserter i Mariepark sommaren 2006.
Den summan fastställdes till 3.000 euro. Men i själva verket var åklagaren Jens-Erik Budds bedömning att vinsten var mycket högre – runt 48.000 euro.
Det säger Dennis Jansson.
Att kravet bara blev 3.000 euro beror enligt Jansson på att åklagarämbetet gjorde fel när man lät beslagta företagsbokföringen mitt under 2007 års Rockoff-festival.
– Jag hade inget att dölja, men det kändes obehagligt, säger Dennis Jansson.
– Där stod jag och skulle ordna en festival. Jag hade inget att sätta emot då, men efteråt förstod jag att det inte gick rätt till.
Hans juridiska ombud Andreas Carlsson förhandlade ner summan som staten skulle kräva för vinsten till 3.000 euro.
– Det gjordes för att vi inte skulle göra en anmälan. Det var ett solklart fel att beslagta bokföringen, säger Dennis Jansson.


Därför frias han
I tingsrätten fälldes han för att han inte haft ett giltigt miljötillstånd för konserter i Mariepark sommaren 2006. Det gällde det årets Rockoff-konserter, Alandia Jazz och Robert Wells Rhapsody in rock.
Kärnan i hovrättens friande dom är ett utlåtande från landskapsregeringen till Dennis Jansson sommaren 2006, dagen innan Rockoff-festivalen inleddes. Landskapet kunde ha stoppat konserterna efter ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen, men gjorde det inte.


Många beslut
Konserterna den sommaren hade föregåtts av ett antal myndighetsbeslut. Landskapsregeringen hade 2004 och 2005 gett tillstånd för konsertverksamheten i Mariepark. På basen av de besluten planerade Dennis Jansson konsertsommaren 2006.
Men ett miljötillstånd som miljöprövningsnämnden beviljade våren 2004 hade inte vunnit laga kraft. Grannar till Mariepark som bland annat var missnöjda med bullernivån vände sig till Ålands förvaltningsdomstol. I januari 2005 upphävde domstolen nämndens beslut, och högsta förvaltningsdomstolen gick på samma linje i mars 2006.
Dagen före Rockoff skulle inledas i juli 2006 gick landskapsregeringen in för att att revidera sina tidigare beslut. Men hur de besluten skulle ändras preciserade man inte. Dennis Jansson uppmanades inte heller att ställa in Rockoffkonserterna.
Tingsrätten kom fram till att han borde ha insett att verksamheten stred mot lagen efter högsta förvaltningsdomstolens beslut.
– Vi hävdar som tidigare att Dennis Jansson har haft rätt i att förlita sig på landskapsregeringen, sade Andreas Carlsson när tingsrättens dom kommit.
Därför gick man vidare till hovrätten.


Grundad anledning
Hovrätten konstaterar att det saknades miljötillstånd för Mariepark och att landskapet hade kunnat förbjuda eller reglera verksamheten när det visat sig att den var i strid med stadsplanen.
Men landskapets samtliga beslut om att låta verksamheten fortsätta gav Dennis Jansson ”en grundad anledning” att tro att konsertverksamheten i Mariepark sommaren 2006 var tillåten. Hovrättens slutsats är att Jansson begått ”en uppenbart ursäktlig gärning”.


Känns bra
Dennis Jansson får drygt 5.000 euro i ersättning av staten för sina utgifter i samband med rättegångarna.
– Det känns bra att jag fått upprättelse. Jag har hela tiden levt i tron att jag gjorde rätt, säger han.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax