DELA

Åklagaren går till Högsta domstolen

Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd ska försöka få Högsta domstolen att pröva hovrättens dom mot Paf-bedragaren.
– Ett brott som handlar om en miljon euro bör leda till ovillkorligt fängelse.
Han jämför hovrättens straffmätning – ett år och nio månader villkorligt fängelse och samhällstjänst – med en tidigare dom.
Det fallet var det dittills mest omfattande bedrägerimålet på Åland då en kvinna anställd på en bank kom över 500.000 mark, 84.000 euro, på ett orättmätigt sätt. För det dömdes hon till ett och ett halvt års ovillkorligt fängelsestraff.
Fallet med Paf-bedragaren handlar om tolv gånger så mycket pengar, konstaterar Jens-Erik Budd.
– Men han fick bara en villkorlig dom på ett år och nio månader.
Han hoppas att HD beviljar prövningstillstånd även om det handlar om ett påföljds- och inte om ett rättspraxisfall.
– HD brukar inte ta upp påföljdsfall, men om det är ett extremt fall som det här så kan det gå. Det är i alla fall inte omöjligt. (ao)