DELA

Åkeriägare måste betala 107.000

Åkeriägaren, vars chaufför stod bakom en fatal extrapåfyllning av brännolja i ett hus i Lemland Skobbholm 2004, förlorade igen i går i Ålands tingsrätt – den här gången mot försäkringsbolaget Tapiola.
Resultatet är att han måste betala totalt 107.000 euro för allt vad målet kostat under årens lopp.
Nya Åland berättade om ärendet inför den senaste rättegången där åkeriägaren med hjälp av juristen Bert Häggblom försökte få en tredskodom från maj i fjol upphävd.
I tredskodomen dömdes han av tingsrätten att betala 62.000 euro plus ränta för de utlägg Tapiola haft i den katten-på-råttan-tvist som uppstod i den spruckna oljecisternens spår.


Fylldes två gånger
Det hela började med att brännoljetanken i egnahemshuset fylldes på av Teboil i början av januari 2004. I praktiken sköttes uppdraget av den chaufför som arbetade på det åkeri som oljebolaget anlitade. Av någon anledning registrerades påfyllningen av drygt 2.000 liter brännolja inte hos Teboil.
En månad senare fyllde en annan av åkeriets chaufförer på tanken igen, ovetande om att påfyllning nyss hade skett. Tingsrätten har slagit fast att det stora trycket ledde till att cisternen sprack så att oljan rann ut via dräneringen under huset till en närliggande sjö.
Cisternen saknade påfyllningsskydd.
Husägaren fick skadan delvis ersatt av Ålands ömsesidiga försäkringsbolag som i sin tur krävde Teboil på beloppet. Teboil krävde pengarna, 62.000 euro, av Tapiola där bolaget var återförsäkrat. Tapiola krävde i fjol pengarna av åkeriägaren.
Åkeriägarens ansvar mot Tapiola fastställdes i tredskodomen från maj i fjol.
Tingsrätten har konstaterat att chauffören gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet, men inga skadeståndskrav har ställts på honom.


”Inte ansvarig”
Under rättegången som hölls för ett par veckor sedan hävdade åkeriägaren att han inte är ansvarig för skadorna, utan att de berott på att andra gjort fel och att cisternen hade brister. Han bedriver inte längre någon verksamhet, har inga intäkter och kan inte ens delvis svara för skadan. Om något fel begåtts vid tankningen är det Teboils, ansåg han.
De skriftliga bevisen var många och sex vittnen hördes under rättegången.
Tingsrätten stödde sig långt på den tidigare tingsrättsdomen från 2006 där Teboil ålades att betala till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Åbo hovrätt fastställde domen 2007. Därför har Tapiola rätt att kräva pengarna av åkeriägaren som enligt lagen ansvarar för den skada hans anställda har orsakat, konstaterar tingsrätten i gårdagens dom.


Totalt 107.000 euro
Allt detta betyder att rätten har ålagt åkeriägaren att dels betala 62.000 euro plus ränta från maj i fjol, i dag cirka 12.000 euro, till Tapiola. Dessutom ska han betala Tapiolas rättegångskostnader på sammanlagt knappt 20.000 euro och sina egna rättegångskostnader på drygt 14.000 euro – totalt 107.800 euro.
Varje dag som går som pengarna inte kommer in på Tapiolas konto stiger räntekostnaden, påminner Tapiolas advokat Peter Bülow från Helsingfors om.
Tror du att processen slutar här?
– Svårt att säga. Men tingsrättens dom är mycket väl motiverad och jag ser inget skäl till överklagande.
Nya Åland har inte fått kontakt med åkeriägaren eller Bert Häggblom.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax