DELA

Åke Mattsson tar timeout från liberalerna

Lagtingsledamot Åke Mattsson (Lib) är kritisk till hur landskapsregeringen driver bland annat missbrukarfrågorna.
– Jag är inte delaktig i arbetet med mina hjärtefrågor och känner för att stå vid sidan av liberalernas politiska arbete en tid framöver.
Nya Åland har nåtts av ett rykte om att du kommer att lämna liberalerna för centern. Hur kommenterar du det?
– Med ett nej i det här skedet. Däremot finns det meningsskiljaktigheter inom partiet om lagtingsgruppens roll i landskapsregeringens arbete. Jag planerar att ta en timeout från gruppen.
Vad innebär en timeout för dig?
– Att jag står lite vid sidan av det vanliga partiarbetet en tid framöver. När det gäller budgeten följer jag landskapsregeringens linje i de stora frågorna. Däremot kommer jag att kritiskt granska olika bitar och lyfta missbruksfrågorna mer än tidigare.


Vill ha mer information
Åke Mattsson säger att han under en tid har varit missnöjd med informationsutbytet från landskapsregeringen vad gäller lagstiftning och utredningar.
– I dag är det svårt att få ett helhetsperspektiv. Jag behöver information om vad som händer inom mina särskilda intresseområden – polis- och friskvårdsfrågor – för att kunna jobba vettigt politiskt. Nu upplever jag mig mer som en remissinstans som kommer sent i processen när linjerna redan är dragna.


Ta efter riket
Droppen kom när Nyan nyligen skrev om den skärpning av tobakslagstiftningen som är aktuell i riket. Får regeringen igenom sitt förslag kan personer i riket som säljer eller förmedlar tobak till minderåriga från och med i vår dömas för brott mot tobakslagen. Den som är minderårig får inte importera eller inneha tobaksprodukter och kan dömas för tobaksproduktförseelse.
Det är inte aktuellt på Åland, kommenterade socialminister Katrin Sjögren (Lib), vilket upprört Mattsson.
– Jag tycker att landskapsregeringen inte tar de här frågorna på allvar när de säger att de inte har planer på att införa ett förbud. Det vore enkelt att ta den här lagstiftningen. Om samhället sedan inte har möjlighet att övervaka lagen är en annan sak. Föräldrarna kan i alla fall stöda sig på att de är olagligt för de unga att röka.


Har sakkunskap
Åke Mattsson säger att han är inröstad på ett ”narkotikamandat”. En majoritet av hans väljare väntar sig att det är just såna frågor han ska jobba med.
– Det är många som har kontaktat mig och ifrågasätter dels vad landskapsregeringen och dels vad jag sysslar med. De anser att narkotikafrågorna borde drivas betydligt hårdare än vad som görs i dag.
Hans sakkunskap på området utnyttjas inte av det egna partiet, anser han.
– Det måste finnas utrymme när man sitter i lagtinget att göra annat än att bara försvara landskapsregeringens jobb.
Tycker du att det är så i dag?
– Nej, inte till 100 procent, men lyckas man inte föra fram sin åsikt inom gruppen kan det vara svårt. Inom oppositionspartierna har man ju möjlighet att föra fram egna frågor genom motioner och så vidare.


Diskuterat med gruppen
Har du informerat lagtingsgruppen och de liberala ministrarna om ditt missnöje?
– Vi har diskuterat de här frågorna i olika sammanhang.
Och vad har du fått för svar?
– Det anses att man jobbar efter bästa möjliga förutsättningar och hävdas att informationen är bra, men att man ska titta närmare på den här biten.
Och om du fortfarande efter ett tag anser att det inte skett någon förändring?
– Det får jag ta ställning till då. Jag vill inte komma med några hot via massmedia.


Politisk stabilitet behövs
Om du skulle byta parti blir centern den största lagtingsgruppen.
– Ja, och det är ett problem för mig. Det skulle ändra balansen och ställa till politisk oreda. Det är det sista Åland behöver. Det är ingen som är betjänt av en så stor förändring. Just nu, när vi står inför en enorm ekonomisk kris, behövs det stabila partier.
Åke Mattsson ser det inte som omöjligt att det går att hitta en lösning och ett samförstånd.
– Det bästa är om man tar tag i det här nu. Jag skulle helst ha sett att vi löst det här utan massmedias inblandning men nu ställde du ju frågan.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax