DELA

Akava bemöter kritik om lärarlöner

Både politiker och tjänstemän i landskapsborgen visste att kostnaderna skulle öka med det nya tjänstekollektivavtal som trädde i kraft när Ålands gymnasium bildades.
Det konstaterar Maria Hagman på Akava Åland.
– Avtalet är ju ett förhandlingsresultat där flera parter har varit med.
Nya Åland berättade i går om Landskapsrevisionens rapport om Ålands gymnasiums två första år, läsåren 2011-12 och 2012-13.
Kritiken handlade om att de årliga kostnaderna för Ålands gymnasium har stigit mycket, från 15 miljoner 2010 till 17 miljoner euro 2012.
Huvudorsaken är det nya tjänstekollektivavtalet, som innebar att lärarlönerna höjdes.
Från början ingicks avtalet på prov från och med hösten 2011. Provavtalet omförhandlades – med smärre förändringar som följd – inför skolstarten i höstas. Det gällande provavtalet är i kraft till den sista juli 2015.
Provavtalet har gjorts med fackets goda minne eftersom man inte heller där visste hur avtalet skulle fungera i praktiken.


Stor förändring
Tre stora förändringar gjordes samtidigt.
För det första ändrades organisationen när många tidigare fristående skolor slogs ihop till Ålands yrkesgymnasium och skapade den nya myndigheten Ålands gymnasium för yrkesgymnasiet och Ålands lyceum.
För det andra bytte man system för lärarnas tjänstekollektivavtal. Från att tidigare ha betalat för lärarnas undervisningstimmar plus övertid för annat arbete gick man över till årsarbetstid, det vill säga att man på förhand slog fast timantalet för både undervisning, för arbete i anslutning till undervisningen, för annat lärararbete och för kollegialt arbete som möten och obligatorisk skolning.
För det tredje ändrades lönesystemet så att ingångslönen för nya lärare blev högre eftersom tidigare årsförhöjningar fördes in i grundlönen.
– Det blev alltför bråttom. Det borde ha funnits ordentligt med tid för att arbeta fram ett gemensamt årsarbetstidsavtal för alla skolor. Då hade skillnaderna inte blivit så stora, säger Maria Hagman.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre