DELA

Air Ålands samarbetsförhandlingar avslutade

Air Ålands samarbetsförhandlingar har avslutats. Resultatet blir att alla piloter arbetar kvar, medan fyra tekniker sägs upp.


Air Ålands samarbetsförhandlingar har nu avslutats. Så här skriver Air Åland i ett pressmeddelande:

Samarbetsförhandlingarna, som berört sammanlagt 14 personer, tekniker och piloter, vid Air Åland, är avslutade. Resultatet av förhandlingarna är att åtta piloter har accepterat och undertecknat nya avtalsvillkor och blir därmed kvar i bolaget. Två piloter har per e-post har meddelat att de accepterar villkoren men har ännu inte undertecknat avtalet.
Om de två piloterna undertecknar avtalet senast måndagen den 31 augusti 2009 kommer ingen pilot att bli uppsagd från Air Åland.

För teknikerna har parterna inte lyckats finna ett alternativ till uppsägning för att sänka kostnaderna. Det innebär att fyra anställda på den tekniska sidan sägs upp.
– Vi hoppas att naturligtvis att de som sägs upp snabbt ska hitta annan anställning, säger Jan Erik Sundberg, VD vid Air Åland.

De åtta piloter som skrivit på och accepterat avtalet fortsätter flyga för Air Åland. Bakgrunden till samarbetsförhandlingarna är minskningen i flygresandet som ett resultat av den globala finanskrisen. Många flygbolag har fått ekonomiska problem och tvingats säga upp personal eller förändra anställningsvillkoren.

För Air Åland blev det uppenbart att kostnaderna måste sänkas efter att var fjärde resenär försvann i maj i år jämfört med i maj 2008. Trenden för hela perioden januari till maj var vikande men nedgången accelererade i maj vilket gjorde att Air Ålands ledning tvingades påskynda åtgärder för att sänka kostnaderna.

Det nya pilotavtalet är en av flera åtgärder för att sänka kostnaderna. Största besparingen nås genom att minska antalet flygturer mellan Mariehamn och Helsingfors.
Det förslag till nya villkor som Air Åland förhandlat fram med sina piloter innebär att piloterna accepterar fler arbetsdagar per månad.

– Jag förstår att den här lösningen upplevs som negativ för de berörda. Men jag uppskattar att de förstod allvaret i situationen och kunde acceptera de nya villkoren. Det bidrar till att förbättra Air Ålands långsiktiga förutsättningar, konstaterar Jan Erik Sundberg