DELA

Air Åland hade rätt häva arbetsavtal

Air Åland hade rätt att säga upp den pilot som stämt flygbolaget för att ha hävt hans arbetsavtal.
Tingsrätten fann att piloten hade låtit bli att informera arbetsgivaren om att han under sin ledighet flög för ett konkurrerande bolag.
Som Nya Åland tidigare har berättat stämde piloten, som är bosatt i Sverige, Air Åland inför rätta efter att han blivit uppsagd i september i fjol.
Piloten, som började jobba för Air Åland i januari 2008, hävdade att han hade innestående semesterdagar från sommaren före och begärde i mitten av juli att få vara ledig fyra veckor i augusti-september, vilket han också var. Air Ålands vd Jan Erik Sundberg hävdade å sin sida att piloten inte hade semesterdagar att ta ut och hävde arbetsavtalet när han inte svarade på mejlfrågor eller annars tog kontakt för att reda upp situationen.
De två frågor som tingsrätten redde ut var om de fyra semesterveckorna och jobbet för ett konkurrerande flygbolag under tiden var tillräckliga skäl för uppsägning.
Rätten fann att piloten hade handlat illojalt mot Air Åland, inte bara genom att arbeta för ett konkurrerande bolag utan också genom att låta bli att berätta om det för sin arbetsgivare.
Rätten konstaterade också att piloten visat uppenbar nonchalans mot sin arbetsgivare genom att inte svara på vd:s frågor, inte ta kontakt med arbetsgivaren eller framfört giltiga skäl till att låta bli att göra det, annat än att han tyckte att frågan var färdigt diskuterad.
Rätten ålade Air Åland att betala piloten uppsägningslön för två månader, totalt drygt 11.000 euro. Parterna måste betala sina egna rättegångskostnader med undantag av cirka 3.500 euro som piloten ska betala åt Air Åland.
Piloten hade yrkat på tolv månaders lön, omkring 70.000 euro, och drygt 10.000 euro för rättegångskostnader.

ANNIKA ORRE