DELA

Air Åland får landskapsstöd

Landskapsregeringen beslöt den 31 januari 2011 godkänna ett omstruktureringsstöd i form av ett kapitallån om 300.000 euro till Air Åland.

Med anledning av detta har man kallat till presskonferens i eftermiddag.
Såhär skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande:


”Villkoren för omstruktureringsstödet är att Air Åland Ab genomför omstruktureringsplanen till fullo inom år 2011, bidrar med minst 300.000 euro med egna medel till omstruktureringen samt fortsätter bedriva flygverksamhet med utgångspunkt från Åland till utgången av år 2011.
Landskapsregeringen bedömer att eventuella snedvridningar av konkurrensen kommer att uppvägas av nyttan av att bibehålla företaget Air Åland Ab i drift, eftersom den samhällsekonomiska nyttan är av betydande karaktär för Åland. En fungerande reguljär flygtrafik till och från Åland året om har, inte minst för det åländska näringslivet, långtgående positiva ekonomiska konsekvenser. Med beaktande av landskapets insulära läge är det väsentligt att flygtrafiken kan upprätthållas utan avbrott. Det finns därmed regionalpolitiska skäl för beviljande av ett omstruktureringsstöd.”

Läs mer i morgondagens Nya Åland!