DELA

AICIS miljöprojekt krympte kraftigt

Av idéfabriken blev det inget, det vetenskapliga symposiet är uppskjutet och den treåriga projekttiden har förkortats till två år.
Trots det fick stiftelsen AICIS 163.000 euro av Paf-medel förra veckan för sitt miljöprojekt i tillägg till fjolårets 310.000 euro.
Förra våren skrev Nya Åland en hel rad artiklar om den åländska forskningsstiftelsen AICIS miljöprojekt Ett grönt Åland i ett blått Östersjön, ett resultat av arbetet inom tankesmedjan Vision 2017 där företrädare för politiker, näringsliv och miljöorganisationer arbetar tillsammans.


310.000 euro i fjol
I fjol fick AICIS 310.000 euro av Paf-medel för projektet som enligt planerna skulle pågå i tre år och totalt kosta nästan en miljon euro. Samhällsmedel skulle inte bekosta hela satsningen, utan näringslivet skulle stå för lika mycket var det tänkt.
Det övergripande målet var att dels få näringslivet att vilja satsa pengar i själva projektet och ”köpa” de konkreta projektidéer som skulle auktioneras ut. Projektledaren, ekonomie doktor Agneta Karlsson, trodde starkt på näringslivets vilja att satsa på de konkreta projektidéerna. Hon utgick från att eftersom näringslivet redan från början var så involverat så skulle det inte bli några problem.
Enligt ansökan skulle hela projektet till sist, år 2011, utmynna i en ”stor vetenskaplig, teknologisk-ekonomisk och folklig miljömanifestation”.
Men en stor del av det som planerades har inte förverkligats, visar den utvärdering av verksamheten år ett som projektledaren lämnat in i samband med ansökan om Paf-medel för 2010.
Nya Åland har läst de handlingar som legat till grund för årets anslag. Den egentliga ansökan lämnades in i höstas och kompletterades med utvärderingen den 26 januari i år.
Siffror saknas nästan helt i utvärderingen av 2009. Stiftelsens resultat för fjolåret var inte klart utan utlovades i slutet av månaden och skulle skickas in så fort den var klar. Någon sådan har ännu inte registrerats hos landskapsregeringen.
I utvärderingen beskriver Agneta Karlsson ordrikt syftet med projektet på olika sätt. Där sägs också att den struktur som angavs för projektet i december 2008 har följts i stort.
Men när man tittar närmare bakom orden så märker man att flera planerade nyckelprojekt inte har kunnat förverkligas eller har ändrats.
Läs mer i papperstidningen!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax
.