DELA

Ahtisaari: Tala svenska hela tiden!

Finlandssvenskar bör inte av hövlighet byta till finska i sitt umgänge med finskspråkiga. Det tycker president Martti Ahtisaari.
– Jag uppmanar alla svenskspråkiga att tala svenska. Det är det enda sättet att försvara svenskans ställning som i dag inte är den bästa.
Bevara och stärk svenskan i Finland, skriver president Martti Ahtisaari i en debattartikel i måndagens Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Artikeln har rönt stor uppmärksamhet och responsen har inte låtit vänta på sig.
– Jag hörde att 70 – 80 procent av kommentarerna på Helsingin Sanomats hemsida var negativt inställda, säger Martti Ahtisaari, som på tisdagen var på Åland för att delta i Nordiska rådets höstmöte.
Han välkomnar debatten och ångrar inte att han skrev artikeln.
– Tvärtom. Jag är glad att de negativa tankarna kommer fram.

Nordisk byggsten
Svenskan är en viktig byggsten i den nordiska identiteten, säger Ahtisaari. Han tycker att de svenskspråkiga i Finland så långt som möjligt ska tala svenska när de umgås med finskspråkiga personer.
– Jag är mycket kritisk till mina svenskspråkiga vänner när de inte talar svenska hela tiden. Hur kan ni klaga på att svenskans position försämras när ni inte själva talar svenska?
– Om vi finskpråkiga sedan inte förstår måste vi säga det.

Inled tidigt
Svenskaundervisningen borde inledas i redan i lågstadiet, anser Ahtisaari. Elevernas val påverkar både gymnasiestudier och arbetsliv. Därför är det också viktigt att skapa ett intresse för svenskan redan bland de yngsta eleverna.
– Jag skulle gärna se att man får möjlighet att lära sig och bekanta sig med språket tidigare än i sjunde klass.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax