DELA

ÅHS vill ge extra lön åt specialister

ÅHS ledning ser allvarligt på ortopedbristen på sjukhuset och föreslår tre åtgärder för att råda bot på situationen.
Ett förslag är att ledningen ska få rätt att erbjuda ett särskilt lönetillägg till specialister på områden där läkarbristen är stor.
Ledningen konstaterar – som också Nya Åland har rapporterat om i flera artiklar – att personalsituationen inom ortopediska enheten snabbt har förändrats eftersom en ortoped har gått i pension och de två andra har slutat. Körerna har ökat och dyra tillfälliga lösningar har varit enda utvägen.
Lösningar behövs på flera plan, skriver ledningen inför ÅHS-styrelsens möte på fredag.
– Rätt för ledningen att erbjuda ett särskilt lönetillägg när specialister rekryteras.
– Rätt att nyttja rekryteringsfirma för att få specialister längre bortifrån.
– Kontakt med Norrtälje sjukhus, bolaget Tiohundra för att få fler kortvariga lösningar inom ortopedin.

Stöder förslagen
Just nu är kön längst för de patienter som väntar på nya höft- och knäleder. De får bereda sig på att vänta 16-20 veckor i dagens läge. 17 personer väntar på operationerna.
Ansvariga ministern Katrin Sjögren (Lib) stöder förslagen, också det första.
– I dag har ledningen möjlighet att inom lönegaffeln erbjuda 10 procent extra. Nu vill styrelsen, ledningsgruppen och förvaltningen inom ÅHS ha större frihet när det handlar om rekryteringen av specialister och jag stöder förslaget, säger hon.
Som det är nu ska alla beslut utöver gaffeln tas upp i landskapsregeringen, vilket enligt ministern gör systemet tungrott.
Betyder det helt fria händer för ÅHS, utan inblandning av landskapsregeringen?
– Landskapsregeringen förhandlar via finansavdelningen med facken för att bestämma ett tak för vad man kan erbjuda. Sedan är det upp till ÅHS-styrelsen att utforma principerna.

Rekryteringsplan
Redan när landskapsregeringen lämnade den första tilläggsbudgeten 2009 till lagtinget fanns önskemålet att ÅHS måste göra upp en personalförsörjningsplan och en rekryteringspolicy med medföljande guide för att trygga återväxten på lång sikt.
Katrin Sjögren berättar att en sådan nu är på gång.
– Situationen på ortopeden är olycklig på många sätt. I fjol hade ÅHS stora problem att rekrytera narkosläkare och på akuten finns en läkartjänst som man inte lyckats fylla.
Hon räknar med att rekryteringsproblemen kommer att finnas kvar under lång tid framöver.
– Det gäller att tänka långsiktigt, precis som chefläkare Peter Rask har skrivit i sin insändare.

Kön är för lång
Ministern konstaterar att politikernas ambition med ortopediska enheten har kommit tydligt fram i och med att den tredje ortopedtjänsten inrättades ganska nyligen för att skapa bra arbetsförhållanden.
– En vårdkö för höft- och knäoperationer på 16-20 veckor är för mycket. Det är illa att patienter måste ha ont, och det är dessutom samhällsekonomiskt dumt att folk ska vara sjukskrivna i väntan på en operation som måste göras.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax