DELA

ÅHS utreder fosterscreening

Snart kan åländska gravida kvinnor erbjudas fosterscreening oberoende av ålder. Chefsläkare Peter Rask på Ålands hälso- och sjukvård ska utreda möjligheterna att ha fosterscreening på Åland.

I riket erbjuds alla gravida kvinnor fosterscreening enligt lag. Lagen gäller inte på Åland men nu har Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) chefsläkare Peter Rask fått i uppdrag att utreda om fosterscreening kan erbjudas på Åland.
Fosterscreening erbjuds alla gravida kvinnor i riket oberoende av ålder och innebär att man försöker utröna om fostret har kromosommissbildningar. Risken för att få barn med kromosommissbildningar ökar kraftigt efter 38 års ålder, men många barn med till exempel Downs syndrom föds av yngre kvinnor.
– Fosterscreeningen görs antingen med blodprov eller blodprov och ultraljud, säger Rask. Visar det sig att det är förhöjd risk för missbildningar görs fostervattenprov.


Få mammor
För ÅHS handlar det inte om många mammor, Åland har runt 270 gravida kvinnor per år .
– Kostnaden i Sverige och Finland för fosterscreening är 100-150 euro per person så det handlar inte om stora summor om vi köper vården.
Men nu har alltså Rask fått i uppdrag att utreda vilka kostnader och konsekvenser egen fosterscreening kan få. Det finns också en etisk aspekt.
– Det viktiga är också informationen till föräldrarna. Vad är det för prov, vad visar det och vilka följder får det?
Föräldrarna ställs inför ett val om provet visar att det finns risk för missbildningar. Om man väljer att gå vidare med fostervattensprov ska man sedan överväga att göra abort eller att föda barnet. Man kan inte bara erbjuda föräldrarna ett prov utan att ta följderna i beaktande anser Rask. 50-70 procent av föräldrarna i Sverige och riket ja till att göra screeningen.

Ett problem som förvaltningschef Tom Axberg ser är hur säkert man kan säga att det är något fel på fostret.
-Det kan finnas en risk att man aborterar ett friskt foster.
Axberg lyfter också fram problemet med kostnaderna för att upprätthålla personalens kompetens inom fosterscreening, med så få gravida kvinnor per år.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax