DELA

ÅHS-styrelsen gjorde både fel och rätt

Enligt landskapsregeringen gjorde styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) först fel och sedan rätt i den omtalade affären om tidigare förvaltningschefen Peter Rasks juristräkningar.
Räkningarna hade tillkommit när Rask polisanmäldes för grov ärekränkning i massmedia av läkarkollegan Mogens Lindén. En privatperson klagade på styrelsens hantering till riksdagens justitieombudsman (JO) år 2011. JO ansåg att det inte hade skett något brott mot en uttrycklig rättsregel och att klagomålet i första hand borde riktas till landskapsregeringen.
I veckan kom landskapsregeringens avgörande. Beslutet fattades av minister Carina Aaltonen i stället för av Gun-Mari Lindholm eftersom Lindholm förklarats jävig i frågan då hon själv satt i ÅHS styrelse när fakturorna behandlades.
Landskapsregeringen konstaterar att det inte finns detaljerad landskapslagstiftning som anger när landskapets anställda kan får ersättning för juristkostnader. Landskapsregeringen anser dock att ÅHS styrelse har lämnat en bristfällig motivering till sitt beslut och att beslutet behöver preciseras och motiveras mera utförligt så att det tydligt framgår när en anställd är berättigad till ersättning för juristkostnader.
Läs mer i papperstidningen! (ar)