DELA

ÅHS-styrelse föreslår höjda och nya avgifter

Höjda avgifter, höjt högkostnadsskydd och nya avgifter. Men även en utökning av grupper som ska få det lägre högkostnadsskyddet.
Så ser styrelsen för Ålands hälso- och sjukvårds förslag ut. Med förslaget kan man öka intäkterna med upp till 400.000 euro.
Med avstamp i den första tilläggsbudgeten 2009 har en arbetsgrupp, utsedd av Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) styrelse, lagt fram ett förslag om höjda avgifter inom hälso- och sjukvården, som ÅHS styrelse godkände på sitt möte i fredags. Man föreslår även avgifter på sådant som tidigare varit avgiftsfritt, som till exempel besök på livsstilsmottagningen och hos en neuropsykolog.
Högkostnadsskyddet, det vill säga den gräns som när den överskrids ger avgiftsfrihet för resten av året, höjs också överlag. För personer i åldern 18-65 föreslås en höjning från 300 till 350 euro. För personer under 18 år och över 65 år höjs taket från 125 till 130 euro.
Men arbetsgruppen vill inkludera personer med heltidssjukpension gruppen som har det lägre högkostnadsskyddet.
I förslaget läggs också fram höjda avgifter inom företagshälsovården, men tandvårdens avgifter höjs inte med motiveringen att relativt stora justeringar gjordes till år 2009.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax