DELA

ÅHS söker ny förvaltningschef

Tom Axberg, som jobbat som ÅHS förvaltningschef i ett drygt år, slutar i höst.
På måndag hålls ett extra styrelsemöte där hans avskedsansökan behandlas.
Tom Axberg (bilden) lämnade in sin avskedsansökan till styrelsen i förrgår, berättar ordförande Torbjörn Björkman (Lib).
– Förvaltningschefen la fram sina argument för varför han bestämt sig för att sluta och jag förstod honom, säger han.
Vilka är hans argument?
– Det får du fråga honom om.
Tom Axberg vill inte gå in desto mera på varför han väljer att hoppa av.
– Det är en helhetsbedömning som jag har gjort. Det handlar inte om någon enskild händelse eller fråga. Kanhända är jag ovan med det åländska sättet att hantera förvaltningsfrågor. Min åsikt är at kvarnen måste snurra hela tiden och man måste komma vidare.
Närdemokratin är bra på många sätt, säger han, men den har sitt pris.
– Den kräver kanske en annorlunda tjänstemannakaraktär och profil än den jag besitter. Så jag tar konsekvenserna av det och slutar.


Rekryteringen startar
För styrelsen, och särskilt för Torbjörn Björkman, väntar en arbetsdryg tid med nyrekrytering av förvaltningschef.
– Det går åt mycket tid och kraft på rekryteringen, och man hoppas ju att den som utses till jobbet stannar kvar under hela mandatperioden på fem år. Men faktum är att Tom Axberg är borta från och med september och förhoppningsvis ska vi ha en lösning fram till dess.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax