DELA

ÅHS ska spara med frivilliga åtgärder

Trots att förvaltningschefen föreslog permitteringar för att uppnå sparbetinget på 1, 2 miljoner euro för Ålands hälso- och sjukvård beslöt styrelsen att inbesparingarna ske ske med frivilliga åtgärder.
Sparkravet för Ålands hälso- och sjukvård är en summa motsvarande 1,2 miljoner. Det är 2 veckors lön per anställd.
På styrelsemötet i fredags föreslog förvaltningsdirektör Tom Axberg att inbesparingen ska göras genom permitteringar, men styrelsen beslöt att inbesparingen av personalkostnaderna ska ske genom frivilliga åtgärder.
– Det är mitt operativa dilemma om vi klarar den uppgiften, säger Axberg.
En del enheter inom ÅHS föreslår att man tar ut två veckors semesterpeng som ledig tid, men alla enheter kan inte genomföra det.
– Det finns enheter som inte kan stänga och då måste man skuffa över åtgärden på någon annan. Men ingen ska vara tvungen att ge ifrån sig mer än två veckors lön.

Konsekvensbedömning
Nu har Axberg och enheterna på ÅHS tid fram till nästa styrelsemöte den 19 februari att göra en bedömning av konsekvenserna för personalens ledigheter inom olika enheter.
– Ingen kan tro att hela personalen kan vara borta två veckor, det finns inte möjlighet till sådant.
Axberg förvarnar redan om vissa konsekvenser.
– Det kommer att märkas i kvaliteten och det blir mer köer.
Styrelsens ordförande Torbjörn Björkman tror att man når upp till sparbetinget med frivilliga åtgärder. Bokslutet för 2009 visar troligen på ett överskott för ÅHS och Björkman hoppas på att de medlen kan gå till ÅHS.
– Vi fattar ett beslut på nästa styrelsemöte. Då vet vi också vilka förslag som finns och vad slutnotan blir.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax