DELA

ÅHS satsar överskottspengar på IT och ortopedsal

ÅHS har ett budgetöverskott på nästan 3,5 miljoner euro från 2013. Pengarna ska nu investeras i bland annat en ny IT-plattform och en ombyggd operationssal.
Enligt styrelsens ordförande Mia Hanström beror överskottet till stor del på ren tur.
– Vi har inte behövt köpa in så mycket vård utifrån till exempel. Men det beror också på att det finns en budgetmedvetenhet hos personalen inom ÅHS som nu visar sig.
Styrelsen beslutade på sitt möte i fredags vad överskottet ska investeras i. Bland annat ska det nya IT-systemet för sammanlagt 600 000 euro som styrelsen beslutade om redan i november, bekostas med överskottsmedel.
200 000 euro ska gå till att köpa in medicinteknisk utrustning. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på översynen och inventeringen av utrustningen och byta ut de äldsta apparaterna i år.
Sjukhuset behöver en ny ortopedsal och för att åstadkomma detta läggs 400 000 av överskottet på att bygga om en av operationssalarna. En enkel höftoperation kostar enligt beräkningar runt 8 000 euro om man skickar i väg patienten till Sverige eller fastlandet. Opererar man på hemmaplan landar kostnaden på cirka 3 000 euro – alltså kan man spara in 5 000 euro på varje operation.
– Ombyggnaden gör vi för att kunna utnyttja vår personal bättre, säger Mia Hanström.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén