DELA

ÅHS-reglemente het fråga i lagtinget

LAGTINGET. Stora utskottet går mot lagtingets majoritet i frågan om vem som ska godkänna ÅHS-reglementet. Lagtinget vill att ÅHS-styrelsen gör det, stora utskottet vill att landskapsregeringen gör det.
I dag mäter man krafterna i lagtinget.
I dag behandlar lagtinget Stora utskottets beslut angående vem som ska fastställa reglementet för ÅHS.
När den nya ÅHS-lagen debatterades i lagtinget förra veckan hade både landskapsregeringen och social- och miljöutskottet föreslagit att reglementet för ÅHS ska fastställas, det vill säga godkännas av landskapsregeringen. Men Henry Lindström (C) lade fram ett förslag i lagtinget att styrelsen ska fastställa reglementet, utan landskapsregeringens inblandning.
– Jag anser att det är ÅHS som själva ska fastställa reglementet utgående från sin självstyrda roll. Landskapsregeringen står för lagstiftning, beställarrollen och fastställer budgeten. Reglementet styr ÅHS-styrelses interna verksamhet och på den grunden anser jag att det är ÅHS-styrelse som själva ska fastställa detta reglemente, sade Lindström i debatten.

Onödig byråkrati
Lindström anser att eftersom landskapsregeringen bara får godkänna den eller skicka tillbaka den för kompletteringar skulle det blir onödig byråkrati i det hela eftersom reglementet bara beror verksamheten inom ÅHS.
– Nu tycker landskapsregeringen att de ska vara med och bestämma om i en självstyrande organisation, sade Roger Jansson (M) som stöder Lindströms förslag.
I omröstningen vann Lindströms förslag över utskottets vilket innebar att ärendet ska skickades till Stora utskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds