DELA

ÅHS problematiskt för synskadade

Att ta sig fram som synskadad på Åland är inte helt lätt. En av de platser som är problematiska är Ålands centralsjukhus.
I tidigare artiklar och inslag har Nya Åland och Åland 24 uppmärksammat framkomligheten för rullstolsbrukare på Åland. En annan stor grupp funktionshindrade är de synskadade. I Finland finns omkring 80.000 synskadade, varav 90 procent är synsvaga.
Tillgängligheten för synskadade på Åland är inte så anpassad som den kunde vara. Nivåskillnader i gatan och konstnärliga utsmyckningar är några av utmaningarna i centrum, men även på Ålands centralsjukhus är det problematiskt att ta sig fram.
Rolf Söderlund från Eckerö har levt med nedsatt syn hela sitt liv, men är i dag gravt synskadad och tar sig fram med hjälp av vit käpp och vid behov en ledsagare.
– Jag kan urskilja färger och ljus till viss mån, men det är i princip allt, berättar Söderlund.
Rolf Söderlund berättar att ett av problemen på ÅHS är ljuset, som är bristfälligt. För Söderlund är det svårt att få ögonen att anpassa sig från det växlande ljuset av relativt starka lampor till dunkel belysning.
Upp till ögonpolikliniken har man för ett år sedan installerat en ny hiss, men den är inte anpassad för synskadade. På andra håll i sjukhuset finns talande hissar med punkskrift på knapparna, men detta saknas alltså här.
Ett längre reportage om att ta sig fram som synskadad, bland annat på ÅHS, visades i veckans Nyanserat och går att även se på Åland24s hemsida www.aland24.ax.
Läs mer i papperstidningen!

Miina Fagerlund