DELA

ÅHS organisation fick skopor av lagtinget

LAGTINGET. Landskapsrevisorernas berättelse innehåller mycket intressant, konstaterade lagtinget under debatten i går. Att ÅHS är en läkarstyrd organisation och att sjötrafikens lönesystem måste arbetsvärderas var några av åsikterna.
Landskapsrevisorernas berättelse för 2008 och landskapsregeringens berättelse debatterades vid samma tillfälle.
ÅHS organisation fick sig skopor från flera håll. Centerns Gun Carlson riktade skarp kritik mot det tudelade ledarskapet med en vård- och en medicinsk uppdelning. Som det är nu känner ingen ansvar för budgeten, säger Carlson.
– Det skulle vara bättre med en enhet.
Därtill menar Carlson att läkare inte självklart ska vara klinikchefer.
– Det är egentligen dumt att vi har högt utbildade dyra läkare som ska sitta och vända papper, något de inte klarar av.
Socialminister Katrin Sjögren (Lib) ställde sig bakom stora delar av Gun Carlsons analys och lyfte fram två exempel på att det finns alternativ:
– Primärvården och rehabiliteringen leds av vårdpersonal och de fungerar väldigt bra.

Överskridningar
ÅHS är en organisation som i dag seglar fritt, tycker Barbro Sundback (S). Var finns makten inom hälso- och sjukvården, vill hon veta.
– Ytterst blir det en läkarstyrd organisation.
– När man har ett behov överskrider man budget och vi beviljar mer i tilläggsbudget efter tilläggsbudget.
Gun Carlson säger att varje chef nog måste följa den budget de blivit tilldelad.
– Men det betyder inte att de gör det.

Jordförvärv
Gun Carlson tycker däremot att det känns betryggande att landskapsrevisorerna kommit till samma slutsatser som den parlamentariska kommittén gjort gällande jordförvärvsfrågor:
– Att det behövs tydligare villkor för jordförvärvstillstånd och bättre uppföljning av givna tillstånd.

Sjömanslöner
Johan Ehn (FS) pekade på att sjötrafikens medellön i genomsnitt är 4.178 euro per månad (vilket kan jämföras med allmänna förvaltningens 3.063, polisens 2.991, skolornas 3.229 och trafikens externa enheters 2.270).
– Det är en ganska hög summa.
Johan Ehn undrade varför sjötrafiken inte finns med i den arbetsvärdering som landskapsregeringen har inlett.
– Ska man få en rättvis bedömning behöver man ha med hela landskapets förvaltning.
Torsten Sundblom (Lib) försvarade sjömännens lönenivåer. Sjötrafikens personal står för 81,2 procent av landskapets övertid .
– Övertid och obekväm tid gör att det blir mycket pengar.

Öm tå
Johan Ehn förtydligade att det inte är lönenivån han kritiserade.
– Men det står klart att en arbetsvärdering bör göras och där ska hela landskapets förvaltning finnas med, också sjötrafiken. Tydligen är det en öm tå hos ledamot Sundblom.
Av statistiken framgår också att män har en högre medellön än kvinnor i samtliga personalgrupper.
Johan Ehn tog även upp ett eventuellt byggande av ett nytt polishus.
– Pengarna räcker inte till. Polishuset finns inte med i nästa års budgetförslag, meddelade kansliminister Roger Eriksson (Lib).

Elkabel till riket
Camilla Gunell (S) säger att revisionen visar en viss tveksamhet till en elkabel till riket.
– Man påpekar att det är viktigt att påverkan på konsumentpriset utreds.
Kabelprojektet beräknas kosta 125 miljoner euro, varav 75 miljoner ska betalas av konsumenterna.
– Det klokaste vore att landskapsregeringen återtar förslaget och kompletterar med utförligare kalkyler och eventuella alternativ till kabeln. Det här är en för stor investering att lägga på konsumenterna.
Ärendet ligger nu hos finansutskottet. Ordförande Torbjörn Eliasson (Lib) säger att man väntar på ytterligare siffror och återkommer i november.

Klumpsummans nivå
Danne Sundman (Ob) konstaterade att Åland tappat 104 miljoner euro sedan 1993, det år staten införde nettoberäkningssystemet. Åland får i dag 0,45 procent av inkomsterna i statens bokslut men har staten inkomster så syns de inte i budgeteringen.
– Men det är oklokt att lösa våra problem genom att mjölka mer pengar ur staten som har större problem än oss.
Lösningen på lång sikt är inte heller att öka klumpsumman utan istället jobba för ett övertagande av beskattningen, tycker Sundman. Dessutom:
– Har ett barn en liten veckopeng ska den inte öka utan inköpen minska. Vi måste reda ut vår utgiftssida.

Anslagsöverskridningar
Anders Eriksson (ÅF) noterade att revisionen konstaterat 15 överskridningar av budget under fjolåret.
– De är på totalt 727.000 euro – en hel del pengar. ÅHS verksamhetsutgifter överskrids med 200.000 euro och sjötrafikens underhåll med 145.000 euro.
När det gäller sjötrafiken har anslagen överskridits tre år i rad. Eriksson vill veta hur varningar utfärdas vid överskridningar och om alla behandlas lika.
– Jag känner bara till prickningen av näringschefen Linnea Johansson (som prickades för Ålandsdagarnas överskridning av budget reds anm). Hur tydligt och klart är regelverket?
Landskapsrevisorernas berättelse remitterades till finansutskottet.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax