DELA

ÅHS måste spara kraftigt

2012 blir det sista goda året för ÅHS. Under de kommande tre åren kommer det ekonomiska utrymmet att krympa kraftigt.
Pengarna kommer inte att räcka till en ny geriatrisk klinik.
Detta konstateras i det beslutsunderlag som hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask gjort inför dagens styrelsemöte.
I slutet av förra månaden fick han beskedet från finansavdelningens chef om budgetramen för 2012-15.Av materialet framgår, skriver Rask, att det ekonomiska utrymmet för ÅHS kommer att begränsas påtagligt i förhållande till 2012.
Investeringsbeloppet minskar med 26 procent från i år till nästa år, konsumtionsutgifterna ökar inte i takt med de väntade löneökningarna enligt kollektivavtalen, anslagen för om- och tillbyggnad av centralsjukhuset minskar med 75 procent mellan 2012 och 2013 utan att öka 2014 och medel avsatta för ny- eller ombyggnad av geriatrisk klinik och rehabilitering begränsas till 3 miljoner per år fram till 2015 vilket enligt hälso- och sjukvårdsdirektören omöjliggör ett nybygge.
Han konstaterar att ÅHS måste ändra verksamheten för att budgetramarna ska hållas. Detta kan inte göras utan att det får följder som kommer att märkas både för befolkningen och för personalen, skriver han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre