DELA

ÅHS-löner till lagtinget

Liberalerna i lagtinget vill få en förklaring till lönehöjningarna på chefsnivå inom Ålands hälso- och sjukvård.
I ett spörsmål, som lämnades in i går, skriver den liberala gruppen med Raija-Liisa Eklöw (bilden) som första undertecknare att löneförhöjningarna troligen får konsekvenser för kommande löneförhandlingar.
Gruppen skriver att löneutvecklingen bygger på avtal mellan arbetsmarknadsparterna. Ansvaret för att det inom förvaltningen finns tydliga och enkla principer och regelverk för lönesättningen ligger ytterst på landskapsregeringen. Det här gäller också ÅHS, som är en myndighet underställd landskapsregeringen och där den ansvariga ministern har rätt att delta i styrelsemötena och yttra sig, påpekas det i spörsmålet.
– De lönehöjningar för ledande tjänstemän inom ÅHS, som styrelsen nyligen fattat beslut om, kommer troligen att få konsekvenser för kommande löneförhandlingar. Mot bakgrunden av att landskapsregeringen långt i efterhand på för oss oklara grunder har reagerat på beslutet och inkrävt en förklaring, verkar det som om regelverket för lönesättningen inte till alla delar är klara, skriver den liberala lagtingsgruppen.
Man vill nu veta på vilka sätt landskapsregeringen har gjort klart för sina underlydande myndigheter vilka regler som gäller och hur man övervakar att reglerna också efterlevs.

Två lönespiraler
Det har förekommit två så kallade lönespriraler på ÅHS i år. I och med att nya chefläkaren Margareta Bondestam förhandlade till sig en lön som var högre än förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnströms, så fick han ett lönelyft trots att han har ett gällande avtal med fastställd lön. Beslutet fattades av ÅHSs styrelse.
Den andra lönespiralen gällde vårdchefen Bengt Michelsson , som i somras kompletterade sin utbildning och efter det fick påökt med drygt 300 euro. Från och med juli höjdes hans lön med ytterligare 350 euro, vilket medförde att också ekonomichef Marie Lövgrens grundlön höjdes med drygt 250 euro.

Till efter jul?
Svar på ett spörsmål skall ges inom tio dagar. Det betyder att tiden går ut på måndag om en vecka.
Lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson är emellertid osäker på om debatten kan föras då, eftersom lagtinget av allt att döma har budgetdebatt den veckan utgående från finansutskottets betänkande.
I en spörsmålsdebatt kan alla delta, inte bara de som ställer spörsmålet.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax