DELA

ÅHS-ledningen reder ut missnöjet vid geriatriska

I tidningarnas messaspalter framkommer att missnöjet pyr inom geriatriska kliniken och i anonyma tips till Nya Åland har olika rykten cirkulerat.
Till exempel att tio sjukskötare inte får sina vikariat förlängda. Nu ska sjukhusledningen reda ut var problemet ligger.
Omändringarna vid geriatriska kliniken vid Ålands hälso och sjukvård trädde i kraft 1 mars som planerat. Antalet patientplatser minskades från 68 till 50 och elva närvårdares förordnanden upphörde från mitten av mars. Anynoma mess i tidningarna och mail till redaktionen berättar om missnöje och osäkerhet.
Hur står det till med geriatriska kliniken riktigt, hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman?
– Vi har inte helt kunnat sätta fingret på vad problematiken är. Men vi tar tag i det här nu direkt och i maj skickas en enkät till hela personalen inom geriatrin för att vi ska få en bild av hur det ser ut.
Ligger det någon grund i ryktena om uppsägning av sjukskötarna?
– Överlag gör det inte det, vi behöver tvärtom fler sjukskötare till geriatrin.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist