DELA

ÅHS-ledning kritisk mot stark läkarkår

ÅHS styrelseordförande Barbro Sundback och avgående hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Rask är kritiska till den makt som de anser att läkarkåren inom organisationen har.
– Det är inte lätt att styra läkarna.
Kritiken mot läkarkåren kom under den pressinformation som hölls i tisdags och där huvudbudskapet var att Peter Rask ska sluta efter tre år på på posten som först förvaltningschef och sedan hälso- och sjukvårdschef.
Det är inte första gången som läkarkåren får sig en släng för att ha för stor makt i organisationen. Den här gången kom kritiken i dagen på grund av artiklarna, framför allt i Nya Åland, om situationen inom neurologivården.
– Läkarskrået är en kraftfull yrkesgrupp på arbetsmarknaden och de kan påverka sina arbetsvillkor ganska mycket, speciellt om det handlar om en specialist. Läkarna har starka kort på sin hand, sa Barbro Sundback.
Peter Rask höll med om att det ”ibland blir intressekonflikter i frihetsgraden”. Han var glad över att styrelsens vice ordförande Roger Jansson tog upp demokratiseringsprocessen som Nya Åland redogjorde för i onsdags och som berör ledningen av de olika klinikerna inom ÅHS.
– När strukturerna ändras blir det förändringar i hur de olika funktionerna bemannas. Sådant är man inte van med inom kollektivet.


Tillbakavisar
Ove Mattsson, chef på ÅHS medicinklinik, tillbakavisar Peter Rasks och styrelseledningens uppgifter om att en demokratiseringsprocess har ägt rum.
Nya Åland kontaktade Ove Mattsson för att få synpunkter på Barbro Sundbacks och Peter Rasks kritik. Han håller inte med.
– Klinikcheferna har inte fått mera makt som ÅHS-ledningen säger – tvärtom har deras makt minskat, säger han.
Makten har koncentrerats till hälso- och sjukvårdsdirektören. Likaså har chefläkarens makt minskat och även den har koncentrerats till hälso- och sjukvårdsdirektören.
– Det uppfattar inte jag som en demokratisering utan som en centralisering.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre