DELA

ÅHS investerar i Gullåsen

Bland nyheterna i ÅHS budget för 2012 märks startskottet för arbetet med geriatriska kliniken, i folkmun Gullåsen.
Enligt budgeten för 2012 som fastslogs på mötet den 2 september ska Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet investera i geriatriska kliniken under året. Hur är ännu inte klart.
Kliniken kan byggas om, byggas helt ny eller en kombination av båda. Planeringen överlåts till en planeringskommitté som ska börja arbeta under året. Problemen på Gullåsen är många.
Nya Åland skrev senast i fredags att det droppat regnvatten på en patient. Byggnaderna är gamla och uppförda enligt undermåliga byggnormer.
Styrelsen för ÅHS prioriterar Gullåsen högst på listan över nya investeringar för 2012. Kommunernas avgifter för vården på geriatriska kliniken blir de samma som tidigare. Patientavgifterna blir också oförändrade, bortsett från mindre tekniska justeringar.


Destruktiva beteenden
ÅHS inrättar under det kommande året också en ny enhet för vård av unga under 25 år som med ätstörningar och självskadebeteenden. Tidigare har dessa patienter ofta skickats till Sverige, med resultatet att de inte kan ha kontakt med sina familjer och med hemmiljön.
Den nya enheten inryms i den nyinvigda psykiatribyggnaden. Patienterna kan nu delta i dagverksamhet, och det finns en kontinuitet mellan behandlingen och vardagslivet. Det har tidigare funnits problem med uppföljningen av vården när patienterna kommit tillbaka till Åland.
– Självskadebeteenden är väldigt vanliga i dag, och ätstörningar har sakta men säkert blivit vanligare sedan 1980-talet. Nu kan vi sikta på att bara skicka iväg patienter i nödfall, och det är en väsentlig förbättring, säger vikarierande chefläkare Christian Johansson.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson