DELA

ÅHS högkostnadstak höjs

ÅHS-styrelsen vill höja högkostnadsskyddet för pensionärer, barn och unga och för andra vårdtagare kraftigt från och med nästa år.
Orsaken är att intäkterna i år varit mindre än budgeterat och mer pengar måste tas in.
En stor fråga på Ålands hälso- och sjukvårds styrelsemöte idag är budgeten för 2013. Oron växer eftersom intäkterna har blivit betydligt lägre än beräknat i år – underskottet rör sig kring en miljon euro för det första halvåret – och något måste göras för att få in mer pengar. Orsaken till underskottet är främst att kommunerna kunnat ta hem fler patienter som vårdats färdigt på Gullåsen.
Därför föreslår styrelsen olika åtgärder. En av dem är att initiera en lagändring som gör det möjligt att höja högkostnadsskyddet redan från årsskiftet
I dag är taket 120 euro för barn, ungdomar och pensionärer och 375 euro för övriga. Efter höjningen blir taket i stället 200 respektive 500 euro, en höjning med 67 respektive 34 procent.
Samtidigt föreslås höjda patientavgifter.


Andra inbesparingsåtgärder är att den skattefinansierade sjukvården inte längre ska bekosta sterilisering av kvinnor och män i barnbegränsande syfte och att bukplastik- och bröstförminskningsoperationer inte heller ska bekostas via den allmänna sjukvården utom när det är fråga om sjukdom.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax