DELA

ÅHS fria sommarhyror slopas

Ålands hälso- och sjukvård föreslår inför dagens styrelsemöte att man slopar sommarpersonalens fria hyror. Anledningen är att Åland tros bli attraktivare som arbetsplats.
– Rekryteringsläget har lättat jämfört med tidigare, säger ekonomichef Marie Lövgren.
Det har tidigare varit möjligt för sommararbetande personal vid Ålands hälso- och sjukvård att bo upp till två månader hyresfritt i förvaltningens bostäder. Nu föreslås en ändring i nuvarande regelverk kring hyressubventionerna.
De som är tillfälligt anställda inom ÅHS i över 14 dagar, eller nyanställda som ordinarie tjänstemän, ska under perioden 1 april-30 september betala upp till 150 euro i månaden under högst tre månader. Det utgör 50 procent av ordinarie hyra. Efter det, eller senast från och med 1 oktober, uppbärs marknadshyra.
ÅHS beräknar få in cirka 30.000 euro i nya hyresinkomster om uppskattningsvis 100 sommarvikarier bor och arbetar i genomsnitt två månader inom förvaltningen.
– Vi har haft hyressubventioneringar i många år i olika former, nu vill vi anpassa det efter rekrytering och ekonomiska ramar, säger ekonomichef Marie Lövgren.


Dubbla hyror
Om förslaget klubbas vid styrelsemötet i dag blir det mindre förmånligt att arbeta på Åland sett ur hyressynpunkt nästa sommar. Däremot tror ÅHS att personal ändå söker sig hit.
– Rekryteringsläget har lättat jämfört med tidigare. Det är större chans att få tag på sommarvikarier nu på grund av det ekonomiska läget, säger Lövgren och tillägger:
– Alla vikarier vi får bortifrån sitter med dubbla hyror, därför tycker vi inte det är rimligt att ta ut full hyra.
De som arbetar inom ÅHS i max två veckor får fortsättningsvis bo hyresfritt och detta ska gälla året runt. Istället för hyra debiteras en avgift vars storlek varierar beroende på boendet.
– En genomsnittsersättning om endast 60 euro per vecka för 15 boende året runt skulle ge ÅHS en årlig inkomst i storleksordningen 45.000 euro, skriver försörjningschef Petter Johansson i en utredning inför mötet.
Företag som utför arbeten åt ÅHS ska erbjudas en helt hyresfri bostad upp till 14 dagar. De nya subvetioneringarna föreslås gälla under två år.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax