DELA

ÅHS-chefen sänkte sin lön

Förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström har inte längre högsta lönen inom ÅHS. Han har på eget bevåg sänkt den.
När landskapsregeringen i går tog beslutet att alla avtalslöner är offentliga så visade det sig att det hade skett en ändring på ÅHS.
ÅHS-styrelsens kritiserade beslut att höja lönen för förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström har ändrats. Ehrnström lyfter nu 7.169 euro och chefläkare Margareta Bondestam 7.582 euro.
Ordförande i den nya ÅHS-styrelsen är Roger Jansson (fs).Han säger att styrelsen formellt har tagit tillbaka den gamla styrelsens beslut om höjd lön för Ehrnström.
– Den gamla styrelsens beslut var felaktigt, men beslutet hade vunnit laga kraft, så Ehrnström har rätt till lönen. Han har själv sänkt den, säger Jansson.
Nya styrelsen har sänt ärendet till landskapsregeringen för beslut, eftersom landskapsregeringen är rätt instans att fatta beslut. Men det dröjer.
– Jag har bett dem att vara mindre juridiska, säger Jansson, som anser att ett beslut som har fattats på felaktiga grunder skall gå att rätta till. Det visade sig nämligen att ÅHSs styrelse inte kan fatta beslut om förvaltningschefens lön, det skall göras av landskapsregeringen.
Björn-Olof Ehrnströms lön är nu tillbaka på den nivå den var på före förhöjningen. Frågan är om lönen nu är juridiskt korrekt, eftersom beslut inte får fattas av någon annan än landskapsregeringen.


Fler avtalslöner
De flesta tjänstemännen på landskapsregeringen är placerade i löneklasser och lönen kan i och med det kollas upp i lönetabeller. Ett fåtal har avtalslön, vilket betyder att de förhandlar sig fram till lämplig summa. De lönerna har inte varit offentliga.
Till gruppen med avtalslöner hör också de anställda på lagberedningen.
Så här ser listan ut:
Förvaltningschef Arne Selander 7.133,06
Lagberedare Olle Ekström 3.972,68
Lagberedare (tillfällig) Caroline Karlsson 2.868,70
Lagberedare Mathias Lundqvist 3.287,58
Lagberedare Patrik Lönngren 3.769,41
Lagberedare Diana Mörn 3.769,41
Lagberedare Hans Selander 4.824,30
Landskapsläkare Birger Sandell 5.274,65
Rektor Agneta Eriksson-Granskog 5.000,00
Chefen för polisärenden Björn Andersson 4.379,65.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax

tfn 528 464