DELA

ÅHS-chef: Ersättningarna en rättvisefråga

Det handlar inte bara om att spara pengar, utan att ersättningsnivåerna inom ÅHS skall vara rättvisa.
Det säger ÅHS förvaltningschef Peter Rask.
Det förslag som skärgårdshälsovårdarna reagerat så häftigt på påverkar också andra personalgrupper inom ÅHS.
– Det var inte hälsovårdarnas ersättningsnivåer som föranledde översynen. Vi tittar på beredskapsersättningen över hela linjen, säger ÅHS-chefen Peter Rask.
Det gäller beredskapsersättningar inom operation, helikopter, röntgen, skärgårdshälsovård, informationsteknologi, vaktmästeriet och snöjouren.
Hur ersättningarna förändras för de enskilda grupperna vill Peter Rask inte gå in på innan ÅHS ledningsgrupp fattat det formella beslutet.
– Men det finns områden där vi inte följt avtalet, säger han.
– Nu har vi sett igenom alla olika beredskapslinjer och anpassat dem till avtalet och till varandra. De som har mera jobb och större nackdelar av beredskapen skall ha högre ersättning än de som har lättare beredskap.
Om ändringarna träder i kraft kan det innebära en besparing på närmare 100.000 euro per år för ÅHS.
– Det är klart att skärgårdshälsovårdarna är upprörda. Men det gäller alla grupper där vi föreslagit sänkt ersättning. Och det har jag full förståelse för. Men när vi har ställt grupperna mot varandra har vi sett att det varit ganska stora orättvisor. Personal med i stort sett samma arbete har haft olika ersättningar.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom