DELA

ÅHS börjar flytta patienter

100 patienter finns inskrivna på Ålands hälso och sjukvård i dagsläget. Nu påbörjar ÅHS utskrivning och förflyttning av patienter för att hinna innan Tehy eventuellt går ut i strejk.
I dag skickade hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman ut den informationen till alla anställda inom ÅHS. I meddelandet skriver hon så här:
”I dag går det in en begäran från landskapsregeringen till riksförlikningsmannen om att senarelägga den planerade arbetsnedläggningen.
Tehy har varslat om strejk 6 november och riksförlikningsmannen kan förlänga tiden med högst 3 veckor.
Landskapsregeringen kommer också att vända sig till tjänstetvistnämnden för att få strejken betraktad som samhällsfarlig. Kommer tjänstetvistnämnden fram till att strejken är samhällsfarlig så kan den uppmana parterna att avstå från åtgärden eller begränsa den så, att den inte längre är samhällsfarlig.
Nämndens beslut är inte juridiskt bindande men nämnden förutsätts ha, med hänsyn till sin uppgift och sammansättning, sådan auktoritet att uppmaningen åtföljs.
Vi har ca 100 patienter inskrivna och måste påbörja utskrivning och förflyttning av patienter för att hinna innan en eventuell strejk bryter ut.
Jag ber Er visa varandra respekt och hänsyn inom och mellan arbetsgrupper. Vi ska jobba med varandra både innan och efter en eventuell strejk.”