DELA

ÅHS betalar dyra pengar för att spara 3.600 e per år

I höstas beslöt ÅHS-ledningen ensidigt att sänka helikoptersköterskornas ersättning för den frivilliga jour de upprätthållit länge.
Följderna har blivit dyra för skattebetalarna och verksamheten riskerar att kollapsa helt.
De ansvariga för helikopterverksamheten har under åren lopp har gjort många försök att få gehör för sina krav – det vill säga att få en definition på uppdraget, en klar organisation, en tydlig ansvarsfördelning och klara kompetenskrav, en samlad budget samt tillräckliga ekonomiska och personella resurser.
Men trots påstötar till tidigare och nuvarande chefläkare, ledningsgrupper och styrelser och otaliga möten har inget annat ordnats upp än kompetenskraven för helikoptersköterskorna som enligt avtalet med operatören måste följa med under transporterna, något som skedde så sent som i fjol efter att akutenhetens klinikchef Petter Westerberg slagit larm än en gång.


Nytt femårsavtal
Från och med februari i år övertog ÅHS avtalet för helikopterservicen av landskapsregeringen. Avtalet ingicks i slutet av fjolåret med Skärgårdshavets helikoptertjänst (SHT) och kostar mycket pengar – knappt 1,4 miljoner euro per år enbart i fasta kostnader. Helikoptern samt pilot kostar alltså skattebetalarna 3.836 euro varje dag, 159 euro i timmen, oberoende av om den flyger eller står på marken, under de kommande fem åren.
Helikoptersköterskorna har sedan länge upprätthållit en frivillig jour för att helikoptern ska kunna flyga patienter också utanför kontorstid, på kvällstid fram till 22 eller 24 beroende på årstid.


Sänkte ersättningen
Men i december i fjol konstaterade ÅHS ledningsgrupp på ett möte att helikoptergruppens belastning var låg och att att inget krav finns på heltäckande beredskap. Därför beslöt man ensidigt att förlänga inställelsetiden från 30 till 60 minuter för att kunna sänka sköterskornas jourersättning från 30 till 20 procent av timlönen, trots att helikoptergruppen varnat för följderna av ett sådant beslut i god tid före mötet.


Dyrt i slutändan
Så här skrev helikoptergruppen och klinikchef Petter Westerberg:
n ÅHS sparar inte mycket pengar på att sänka jourersättningen, bara cirka 3.600 euro per år.
n Kostnaden för en tänkt, fullt bemannad beredskapsjour är cirka 12.000 euro per år.
n Om jourersättningen sänks från 30 till 20 procent minskar sköterskornas motivation för att organisera sig i en frivillig jour. Detta har som följd att den egna helikoptern, som alltså kostar 1,4 miljoner euro per år oberoende om den flyger eller står stilla, i praktiken kan utnyttjas bara under kontorstid mellan 7.45 och 15.30.


Superpuman
n Alla sjuktransporter utanför kontorstid till fastlandet måste därför skötas med hjälp av Superpuman som kostar cirka 12.000 euro för en enda resa mellan Mariehamn och Åbo. Sjukvårdspersonal hyrs då in från Åbo och någon fastställd inställelsetid finns inte.
n Alltså: Om en enda transport med Superpuman kan undvikas har årskostnaden för i stort sett hela jourlinjen sparats in.
Under tiden januari-november i fjol utfördes totalt 171 helikoptertransporter. Av dessa utfördes 42 under beredskapstid (jourtid), 19 var akuttransporter och 23 var planerade (under kontorstid).


”Ogenomtänkt”
I en skrivelse till ledningsgruppen den 23 december uttrycker sig Petter Westerberg så här:
– Det är minst sagt förvånande, och milt uttryckt ogenomtänkt, att ledningsgruppen väljer att försämra den medicinska säkerheten samtidigt som man fördyrar verksamheten genom att driva en linje där man oftare än hittills tvingas anlita andra operatörer än Skärgårdshavets helikoptertjänst.
Han han även meddelat att han från och med årsskiftet inte längre anser sig kunna ansvara för helikopterverksamheten.


Har inte fått svar
Något svar har han inte fått. För en vecka sedan skickade han därför ett nytt brev till ledningsgruppen där han efterlyste besked om planerna för utvecklingen – eller avvecklingen – av helikopterverksamheten och ett besked om vem som är ansvarig. Han skriver att osäkerheten inom helikoptergruppen är stor och att flera sköterskor funderar på att lämna den.
– Helikopterverksamheten som byggts upp under de senaste tio åren håller på att kollapsa, varnar han i skrivelsen.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax