DELA

ÅHS-basen: Inte pengar bakom korttidskontrakt

Korttidskontrakten på sjukhusets kirurgiska avdelning var upp till diskussion när styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård höll möte i fredags.
– Det är olyckliga omständigheter som orsakar korttidskontrakten, säger styrelseordförande Mia Hanström.
Nya Åland berättade i fredags om den skrivelse som personal på kirurgiska avdelningen lämnat in till styrelsen med anledning av att 10 av 27 personer i vårdpersonalen på avdelningen arbetar med korta förordnanden på tre månader åt gången. I skrivelsen frågade man styrelsen om den anser att det är rimligt att ha ett system som skapar ”rädsla, osäkerhet och dålig stämning på jobbet”.
Styrelsen antecknade skrivelsen för kännedom men förde först en diskussion kring den.
Korttidskontrakten är inget ÅHS tillämpar av ekonomiska skäl.
– Det finns inga pengar att tjäna på att ha sådana här kontrakt. Det är olyckliga omständigheter som orsakar de här kontrakten.
Snart ska vårdchefen, personalchefen och klinikledningen hålla ett möte med personalen på kirurgiska avdelningen för att besvara de frågor som uppkommit i skrivelsen. När mötet blir av vet Hanström inte.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg