DELA

ÅHS anställer cancerläkare för 1 000 euro per dag

1 000 euro om dagen kommer det att kosta för en utomstående konsultläkare.
Landskapsregeringen har godkänt Ålands hälso- och sjukvårds anhållan om att betala konsultläkarens lön som är utöver åländska tjänstekollektivavtal. Motiveringen till beslutet är att behovet av onkologisk vård inom ÅHS har ökat, samt att man har konstaterat en ökning av läkemedelskostnader inom cancerbehandlingarna. Konsultläkaren ska kunna hjälpa till i valet av behandlingsmetoder och göra det möjligt att utöka läkartiderna vid den onkologiska verksamheten.
Ålands cancerförening är positiva till beslutet.
– För oss är det bra så länge patienterna får den vård de behöver, säger verksamhetsledare för föreningen Monica Toivonen, som säger att det varit en riktig boom av nya cancerfall på Åland den här våren.
Läs mer i dagens Nya Åland.