DELA

Agenda 21 vill miljömärka turistanläggningar

Agenda 21 har många järn i elden. För nästa verksamhetsår står en hel del miljösmarta planer på schemat – bland annat en miljöcertifiering för turistföretag.
– Det kan ge företagen konkurrenskraft och locka nya kunder, säger samordnaren Karin Rosenberg.
Agenda 21-kontoret har ansökt om Paf-medel för att delfinansiera sin verksamhet nästa år. Personalen, det vill säga Lotta Jakobsson, Jessica Sundberg och Karin Rosenberg, har en hel del planer för det kommande året. Bland annat vill man börja certifiera turistanläggningar enligt konceptet Green Key.
För att bli certifierade genomgår företagarna en utbildning som Agenda 21 ska hålla i och som bland annat rör vatten- coh energiförbrukning samt avfallshantering. Efter att ha jobbat med Green Key i ett år får företagen ansöka om att certifieras. Samarbetspartners blir Visit Åland, näringsutvecklaren på landskapsregeringen och Ålands Näringsliv.
– Om vi får finansiering skulle vi bli den första regionen i Finland som jobbar med det här. Vi har fem turistanläggningar som vill jobba med oss nästa år, säger Karin Rosenberg.
De åländska turistföretagarna har hittills varit ganska dåliga på att skaffa sig miljöcertifieringar.
– Av 101 turistanläggningar, där det också ingår hamnar och hotell, är det en som är certifierad. Så vi ser att det finns ett behov av att hjälpa företagen att hitta sin drivkraft i miljöarbetet, säger Lotta Jakobsson.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén