DELA

Ägarna vill riva gamla Kino

Ägarna till gamla Kino-teatern på Nygatan vill riva och bygga nytt, men med bibehållen fasad.
– Det är synd att huset används som lagerbyggnad, det far illa. Men det är oklart vad man kan göra med det, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius, som bereder en möjlig stadsplaneändring.
Nu har hon bett landskapet om utlåtande.
– Vi vill att museimyndigheterna tittar på byggnadens värde. Vi vill börja i den ändan.
Hon konstaterar att ägarna vill riva byggnaden, men är redo att bygga upp fasaden mot gatan som den är i dag. Fasaden är k-märkt. Wegelius säger att det finns olika möjligheter och att ägarna är villiga att diskutera dem, men än så länge har man inte kommit längre än till att be utlåtande från landskapet.
Enligt anhållan vill ägarna riva den gamla byggnaden, dela tomten i två och bygga upp huset i tre våningar istället för två som nu.


Dela tomten?
Ägarbolaget, som företräds av Johan Eriksson tog redan på våren för två år sedan kontakt med stadsstyrelsen för att utreda vilka möjligheter det finns att göra något av huset och tomten.
Eriksson sade då till Nya Åland att något kommer att ske med huset, frågan är när.
Det ägarna då ville veta var bland annat om det är möjligt att dela tomten så att Kinoteatern kan säljas. Det ansåg stadsarkitektkontoret, som också ansåg att det är enbart fasaden mot gatan som skall skyddas. Men texten ”Tid är pengar – handla hos Zeipels”, som finns på södra gaveln, in mot Zeipels bakgård, ansågs också intressant som tidsdokument.


Var teater
Kinoteatern byggdes ursprungligen som teater, men fungerade senare också länge som biograf.
Teatern hade en salong med läktare som fyllde två våningar. På 1950-talet byggdes huset om och man inredde andra våningen.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax