DELA

Ägarna vill ha bort k-märkningen

Ägarna till trähuset vid Torggatan 15 anhåller om att k-märkningen ska lyftas av i samband med den pågående stadsplaneändringen i kvarteret.
Men stadsarkitekt Sirkka Wegelius påpekar att k-märkningen är stark och att huset får rivas bara vid force majeure.
Den sista december i fjol lämnade Fastighetssammanslutning Torggatan 15 in anhållan till staden. Man vill att k-märkningen lyfts av eftersom fastighetsägarna annars anser att de missgynnas beträffande byggnadsrätten. Anhållan har aktualiserats eftersom stadsplaneändring pågår för både Alko-tomten och för Boreniuska tomten för att möjliggöra att Sittkoff-gallerian kan växa.
Ännu har stadsarkitektkontoret och stadskansliet inte bestämt hur anhållan ska beredas, om det ska ske som ett skilt ärende eller om det ska kopplas ihop med den pågående planändringsprocessen.

Byggdes 1876
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius konstaterar att huset är både arkitektoniskt och stadsbildsmässigt intressant. Husets äldsta del är från 1876 och den byggdes av Hilda Hongell. Huset har byggts om och till både 1897 och 1921 av Oskar Bomanson.
– Huset k-märktes 1980 vilket betyder att det har en modern k-märkning som ger huset ett starkare skydd än de äldsta k-märkningarna. Det innebär att huset inte får rivas annat än vid force majeure. I de fall där k-märkningen tidigare lyfts av har det funnits väldigt tunga skäl, säger hon.
Force majeure är det om huset till exempel brinner ner så att det inte går att rädda, eller om huset är så angripet av fukt och mögel att det inte kan renoveras. Exempel på det senare är ÅTT:s gamla trähus vid Strandgatan som revs för några år sedan.

Gårdshusen kan rivas
Dessutom finns det tydliga bestämmelser för hur husen ska restaureras i den moderna k-märkningen.
– K-märkningen gäller enbart fasaden, och om man vill ändra den på något sätt måste antingen museibyrån eller stadsarkitektkontoret eller båda godkänna dem på förhand.
Det framgår inte i fastighetssammanslutningens ansökan vad man tänker göra om k-märkningen lyfts av.
– Men om avsikten är att riva huset så skulle det vara en stor synd.
De två gårdshusen är inte k-märkta.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450