DELA

Afghanistan intresserar Wiklöf Holding

Efter Bosnien och Kosovo kan Afghanistan bli nästa område för Wiklöf Holdings underhållsverksamhet för fredsbevarande trupper. Det framkom när koncernens ensamägare Anders Wiklöf och koncernchef Nils Lampi informerade om bokslutet för 2009, som blev ett gott år för koncernen.
Wiklöf Holding genomförde inom sin logistikenhet en omfattande underhållsinsats för fredsbevarna i Bosnien. Ett treårig projekt som avslutades 2008. Därefter har man – men i betydligt mindre skala – haft liknande uppdrag i Kosovo. Nu kan det kunnande på området som man skaffat sig öppna vägen för ett nytt projekt i större skala.
– Vi har tittat litet på Afghanistan, säger Nils Lampi anspråkslös men ändå så att man kan förstå att landet på allvar kan bli intressant för Wiklöf Holding.


Större risker nu
Att han ändå röjer en viss försiktighet har att göra med att de fredsbevarande uppdrag som Finland är involverade i håller på att byta karaktär.
– Tidigare har vi sagt att vi kan gå till alla ställen dit finländska fredsbevarare går men nu har läget förändrats en del. I Afghanistan tar man större risker och det gör att vi får tänka efter noga innan vi engagerar oss där, säger Lampi.


Ännu ett gott år
Sammantaget karaktäriserar Wiklöf och Lampi fjolåret som ett gott år för koncernen.
– Ännu ett gott år, faktiskt det bästa hittills, förtydligar Wiklöf.
Omsättningen minskade visserligen från drygt 325 miljoner euro till drygt 318 och rörelsevinsten från 12,3 miljoner till 12,1 miljoner, men på sista raden framgår att vinsten före skatter ökade med en dryg miljon. Från strax över 10 miljoner euro till inemot 11,1 miljoner.
– Och titta på avkastningen på eget kapital som steg från 16,7 miljoner till 25,5 miljoner, tillägger Wiklöf.
– Vi är mycket nöjda, vi har klarat oss bra och vi har en jätteduktig personal, säger Lampi.


Står på flera ben
Att Wiklöf Holding klarat den allmänna ekonomiska nedgången under fjolåret hänger samman med att man inom koncernen medvetet gått in för att ha flera ben att stå på.
– Riskhanteringen är viktig. Vi vet vad vi håller på med och många av våra verksamheter är konjunkturutjämnande, konstaterar Lampi.
Logistiken har länge varit ett viktigt tillväxtområde för koncernen. Under 2007 investerade man i ett nytt logistikcentrum på 13.000 kvadratmeter i Reso utanför Åbo och redan följande år började man bygga ut centret. Utbyggnaden blev klar i fjol och nu omfattar centret hela 17.000 kvadratmeter.
– Det är ju som fem kk-hus, konstaterar Wiklöf.
Ändå har man inte utrymme för allt. Leveranserna av vin och sprit för den inhemska marknaden har expanderat så att den nu tar hela Reso-enheten. Taxfree-servicen har fått koncentreras till en gamla hallen i Åbo.
Nästa steg när det gäller logistikcentret i Reso blir enligt Wiklöf och Lampi en ökad automatisering och robotisering av hanteringen.


Fem områden
De affärsområden där Wiklöf Holding är aktivt är handeln (livsmedel och byggvaror på Åland), turismen (hotell, restaurang och reseverksamhet på Åland), helikoptrar (räddningsverksamhet på Åland och i Finland), logistik (skeppshandel, taxfree på Åland, i Sverige i Finland och Estland), hallproduktion (tillverkning och montering i Finland).
Koncernen har en personal på drygt 640 personer, varav drygt 200 finns på Åland.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax