DELA

Affärsanalytiker på spritföretag kan bli ny Geta-direktör

Mathias Styrström heter Geta kommunstyrelses förslag till ny kommundirektör. Just nu jobbar han som affärsanalytiker på Absolut Company i Stockholm.
Vem är Mathias Styrström?
– En 31-årig kille från Lemland som har studerat och jobbat i Sverige och nu valt att söka sig hem, säger kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
Styrström har inte jobbat inom det kommunala tidigare utan har en bakgrund mera i affärs- och studievärlden. Han har studerat bland annat ledarskap, juridik och ekonomi ”i tillräcklig dos” både vid Umeå Universitet och universitetet i Wien.
– Vi tror det är bra att få in lite influenser från privata sektorn. Han har hållit på med processer och projektledning, sådant vi tror man har nytta av i vår kommun. Vi har ju lite projekt på gång också och vi har gärna en projektledarkommundirektör.
Vad är det för kommun den nya direktören tar över?
– Nu har vi det mesta i skick, senaste bokslutet är det bästa jag minns och då är det bra. Även i år följer vi budgeten bra så det är stabilt. Men visst finns det saker att göra, det är en ständig process.
Mathias Styrström håller enligt Björling på och köper bostad på Åland, dock inte i Geta.
– Ibland kan det vara en fördel för kommundirektören att inte bo i kommunen, det ser vi inte som något problem.

Tio sökanden
Totalt sökte tio personer tjänsten som kommundirektör i Geta och samtliga av dem var behöriga för tjänsten. Fyra intervjuades av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden, viceordföranden samt nuvarande kommundirektör Erik Brunström som den 31 augusti avslutar sitt arbete i Geta och börjar jobba på Ålands kommunförbund. De tre kandidater utöver Styrström som intervjuades var Elina Lindroos, Britt Branér och Jim Eriksson.
– Vi hade ett bra urval och det har varit riktigt roligt. Vi hade ju dessutom fler sökanden än de andra kommunerna som sökt direktör. En förklaring till det kan vara att det är lugnt och stilla här utan politiska strider.
Kommunstyrelsen föreslår alltså att Mathias Styrström väljs med hänvisning till ”vad som framkommit i ansökningshandlingarna, relevant utbildning, arbetserfarenhet, bevisad skicklighet och förmåga samt medborgerlig dygd.” Fullmäktige tar ställning till förslaget nästa onsdag den 7 augusti.

Anne Sjökvist